Google uvodi novost - naknade za oglase u UK, Turskoj i Austriji

Objavljeno 11.9.2020 15:40:01
Google uvodi novost - naknade za oglase u UK, Turskoj i Austriji
Google od 1. novembra 2020. počinje naplaćivati naknade za oglase koji se prikazuju u određenim državama, tačnije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj i Austriji. Nove naknade se primjenjuju zbog troškova poslovanja u tim zemljama, a uključuju porez na promet, PDV i ostale naknade koje se primenjuju u određenoj zemlji.

Oglasi u Turskoj: na fakturu ili izvod dodavaće se regulatorni operativni trošak od 5%.
Oglasi u Austriji: na fakturu ili izvod dodaje se regulatorni operativni trošak za naknadu za digitalne usluge od 5%.
Oglasi u Ujedinjenom Kraljevstvu: na vašu fakturu ili izvod dodaje se naknada za digitalne usluge od 2%.

Kada se naplaćuju naknade?

Naknade se dodaju postojećim troškovima Google Ads računa jednom na kraju svakog meseca da bi se naplatile sledeći put kada izvršite uplatu budžeta. Te će se naknade oduzeti od unapred plaćenog proračuna.

Kako se naplaćuju naknade?

Naknade se naplaćuju na temelju broja pojavljivanja oglasa ili klikova u određenoj zemlji. Ako se oglašavanje provodi u nekoliko zemalja naplatit će se samo kada se oglasi prikažu korisnicima u spomenutim državama.

Kako bi videli gde su vam naknade tačno naplaćene, možete dobiti uvid pomoću Google Analytics izvještaja o lokacijama.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM