Facebook Power Editor – part 2

Objavljeno 2.12.2014. 12:38:17
U prošlom blog postu spomenuli smo neke od prednosti korišćenja Facebook Power Editora, danas sledi nastavak.

Čuvanje ciljne grupe

Ako ste kreirali nekoliko stotina ili nekoliko hiljada oglasa, znate koliko vremena oduzima odabir vaše ciljne grupe. Zapravo, biranje lokacije, jezika, godina i naročito interesovanja uzima najviše vremena prilikom kreiranja oglasa. Od nedavno, Facebook je napravio malu izmenu i od sada to možemo definisati samo na nivou grupe oglasa, a ne svakog oglasa kao ranije. Ali, ipak, iako ne kao ranije, definisanje ciljne grupe nam i dalje uzima previše vremena.

Facebook Power Editor nam daje mogućnost da spremimo ciljnu grupu za oglase odnosno grupe oglasa i da tako uštedimo puno vremena. To možemo učiniti na dva načina. U pogledu „Audiences“ možemo da odaberemo opciju „Saved target group“ i da sačuvamo ciljnu publiku za svoje oglase i da ju+e kasnije po potrebi koristimo za publiku kojoj će biti prikazani svi oglasi unutar određene grupe oglasa. Ili pak možemo da odaberemo oglas koji je bio uspešan i da naknadno sačuvamo ciljnu publiku nakon što smo ocenili da bi i drugi oglasi mogli da budu jednako uspešni sa navedenom ciljnom publikom. Vrlo jednostavna opcija koja će vam stvarno uštedeti puno vremena (i dosadnog posla).


Pregledanje oglasa i njihova naknadna izmena


Unutar Facebook Power Editora možemo da kreiramo i pregledamo oglase u toku njihovog kreiranja, umesto da objavljujemo post na Facebook stranici pa ga naknadno promovišemo. Isto tako možemo da menjamo oglase koji se pojavljuju u Novostima, dok ranije to nismo mogli pošto su oglasi bili vezani za postove na stranici, pa nismo mogli da ih menjamo. Ako i dalje prvo objavite na vašu Facebook stranicu pa naknadno promovišete post, nećete moći da pravide navedene izmene na oglasima. Primetićete da oglasi kreirani unutar Facebook Power Editora neće imati organski doseg već su namenjeni isključivo da budu plaćeni oglasi namenjeni određenoj publici, a ne isključivo vašim fanovima. Ako pojedini oglas ima baš dobru statistiku, uvek možete da ga naknadno objavite na vašoj Facebook stranici.

Masovna izmena oglasa


Zamislite da ste napravili puno oglasa i u postavkama „Placements“ svakog oglasa postavili Newsfeed desktop i Newsfeed mobile. Nakon nekog vremena, uočite da vam Newsfeed mobile ne donosi željene rezultate i da je bolje da nastavite sa oglašavanjem samo na Newsfeed desktop. Ako koristite Facebook Power Editor, ne morate svakom oglasu isključivati opciju za oglašavanje u Newsfeed mobile. Jednostavno označite sve oglase i odjednom isključite ovu opciju. Promene će se u trenu desiti na svim označenim oglasima. Opet, jednostavno, a korisno.

Praćenje više conversion pixel-a


Ako želite da vaši oglasi donesu čim više konverzija, logično je da to želite da pratite. Zamislite sledeću situaciju. Želite da merite povraćaj uloženih sredstava na svaki od proizvoda koji se nalazi na određenoj podstranici vašeg Weba. Pošto u Ad Manager-u možete da odaberete jedan conversion pixel na nivou cele kampanje, uzećete taj conversion pixel i postavićemo ga na svaku podstranicu na kojoj se nalazi proizvod za koji želite znati ROI. Ono što ćete dobiti jeste tačan broj konverzija koje je neki oglas ostvario. Ipak, nećete dobiti točan ROI ako polazimo od logične pretpostavke da proizvodi koje pratite imaju različite cene.

Ono što ćemo u ovom slučaju napraviti jeste da ćemo otići u Facebook Power Editor i svakom oglasu koji želimo da pratimo dodaćemo više conversion pixel-a, po jedan za svaki proizvod čiji ROI želimo da pratimo.

Dakle, tačno i precizno merenje povraćaja ulaganja na Facebooku? Da, moguće je.

Zaključak? Ako još uvek ne koristite Facebook Power Editor vreme je da počnete, zar ne?

Koja od navedenih prednosti vam se čini najkorisnijom? Da li vi znate neku dodatnu prednost Facebook Power Editora?

 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM