Koji budžet je optimalan za Google Adwords?

Objavljeno 12.2.2016. 11:19:10
Mnogi klijenti pitaju koja je cena AdWords-a odnosno koji budžet im je potreban za kampanju. Fiksna cena ne postoji zato što cena varira u zavisnosti od vrste posla, konkurencije, tržišta itd. Da bi se procenila cena odnosno budžet, potrebno je definisati koje rezultate očekujete, i sa kojim budžetom raspolažete da bi ste to ostvarili. U nastavku je pojašnjen postupak kako možete sami da izračunate budžet za Google AdWords kampanju.

Postupak – kako izračunati budžet za mesec dana?
Prvo što morate da odredite jeste na kom tržištu (državi, oblasti, ulici…) i jeziku se želite oglašavati. Kada ste to definisali potrebno je da odredite ključne reči koje su relevantne za vaše poslovanje. Dakle postavite se da ste korisnik interneta, pa što biste upisivali u Google pretraživač da biste došli do ponude ili proizvoda koji vi nudite. Ključne reči koje ste definisali potrebno je da upišete u alat „keyword tool“ koji se nalazi na vašem Adwords nalogu. „Keyword tool“ će vam dati još neke ideje oko ključnih reči, broj koliko se prosečno puta neka ključna reč upiše u pretraživač u periodu od mjsec dana, i cenu jednog klika za svaku pojedinu reč. Iz ovih inputa možete da zaključite koliki je potencijal oglašavanja, i kolika je konkurencija. Što je više pretraživanja to je potencijal veći, i što je veća cena klika to je konkurencija jača.
Nakon što smo dobili sve inpute, treba da odredite koliko klikova/poseta očekujete na svojoj web stranici, i da izračunate koji budžet bi vam za to bio potreban. Budžet možete da izračunate tako da očekivani broj klikova pomnožite sa cenom klika koju ste prethodno proverili. Ako imate neki određeni budžet na raspolaganju, onda možete izračunati koliko poseta biste dobili za njega tako da budžet podelite sa cenom klika.
Ako imate input o prosečnoj ceni vaše usluge ili proizvoda, i ako možete da procenite koliko bi poseta bilo potrebno da se ostvari jedna prodaja, tada možete da izračunate i isplativost kampanje. Na slici ispod je primer kako se može izračunati budžet i isplativost.
 


 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM