Google Analytics: novi u odnosu na ponovne posetioce - kako interpretirati podatke

Objavljeno 6.8.2019. 11:25:13
Google Analytics: novi u odnosu na ponovne posetioce - kako interpretirati podatke


Jedan od najmoćnijih alata na području digitalnog marketinga je onaj koji je ujedno i najkomplikovaniji za razumevanje. Google Analytics je bogat podacima, no koristan je jednako toliko kolika je vaša sposobnost da ga interpretirate. 

Google Analytics pruža obilje informacija o publici na vašem web mestu kao što je starost posetioca, njihov tok kretanja po web mestu, koliko su dugo bili na pojedinim stranicama, itd. Jedan od ključnih podataka koji se odnose na samu publiku je udeo novih i ponovnih posetioca na vašem web mestu.


Razlika između novih i ponovnih posetioca


Na prvi se pogled razlika između novih i ponovnih posetioca čini prilično logičnom, no Google nešto drugačije gleda na ove dve vrste posetioca.

Novi posetioci su oni korisnici koji po prvi put posećuju vaše web mesto na određenom uređaju. Na primer, ako posetite naše web mesto sa stolnog računara na poslu, a zatim nas ponovno posetite s mobilnog uređaja, Google Analytics će na vas gledati kao na dva zasebna korisnika. No Google biva sve pametniji oko ovih poseta pa stoga je i sve komplikovaniji - ako ste prijavljeni na Google Chrome i ponovite gore navedene radnje, bićete zabeleženi kao novi posetilac sa stolnog računara i kao ponovni posetilac na mobilnom računaru. 

Ponovni posetioci su već pre posetili vaše web mesto i vraćaju se po još! Google postavlja razdoblje od dve godine unutar kojeg prepoznaje da je dotični posetilac zapravo ponovni posetilac. Na primer, ako unutar dve godine posećujete naše web mesto, Google će vas tretirati kao ponovnog posetilaca. No u slučaju da je od vaše zadnje posete prošlo više od dve godine, sledeći put ćete se vratiti kao novi posetilac.


New and returning visitor u Google Analyticsu: gde se skrivaju

Na nadzornoj ploči Google Analyticsa s leve strane odaberite Audience - Behavior- New vs. Returning.Videćete interfejs koji izgleda nekako ovako


3 ključna Google Analytics merna podatka za nove i ponovne korisnike


U tablici iznad možete videti da su kolone podeljene u tri sekcije (acquisition, behavior, conversion). I upravo su ti podaci najvažniji. 

1. Sesije (Sessions)


Uporedite broj novih posetioca koje vaše web mesto dobije u odnosu na broj ponovnih posetioca. Ovde možete videti ukupan broj svake vrste posetioca i postotke poseta za svakoga od njih.

Vaši će ciljevi zavisiti o branši u kojoj se nalazite i o vrsti web mesta koje imate. Na primer, ako se pretežno bavite pisanjem profesionalnih blogova, želećete solidan broj ponovnih posetioca koji se vraćaju po novi sadržaj. 

Ako ste u vodama e-commercea, verovatno ćete želeti pretežno nove posetioce. Promovišete li neku letnu akciju s posebno dizajniranom odredišnom stranicom koja ističe samo snižene artikle, verovatno ćete imati vrlo malo posetioca koji se vraćaju. I to je sve normalno. 

Dalje, ako ste u proteklih nekoliko dana pokrenuli vrlo važnu kampanju, želećete da pogledate sve ove brojeve i uporedite ih sa prošlim mesecom - ako je kampanja uspešna, za ovaj ćete mesec videti više novih posetioca! 

2. Ponašanje (Behavior)


Ovaj odeljak raščlanjuje kako se novi i ponovni korisnici ponašaju na vašem web mestu.
 • Stopa napuštanja (bounce rate) odnosi se na postotak korisnika koji napuštaju web stranicu bez posete drugoj stranici.
 • Stranice/sesije (Pages/Session) govore koliko pojedinačnih stranica prosečan korisnik posećuje na vašem web mestu pre samog odlaska.
 • Prosečno trajanje sesije (Avg. Session Duration) prikazuje prosečno vreme koje svaki posetilac provede na vašem web mestu pre samog odlaska.

3. Ciljevi (Goals)


Ako ste putem Google Analyticsa postavili ciljeve (npr. prijava na newsletter, kupovina, klik na CTA dugme), ti će vam podaci omogućiti da vidite hoće li i u kojoj meri novi posetioci ili ponovni posetioci izvršiti određeni cilj.


Interpretacija mernih podataka “novi u odnosu na ponovne korisnike”

Novi posetioci imaju više sesija od ponovnih

Ako su novi posetioci mnogo duže na vašem web mestu od ponovnih posetioca, razmislite o tome da podstaknete nove posetioce da se vrate. Možete im ponuditi popust kupon nakon prve kupovine i/ili raditi na izgradnji kvalitetne newsletter liste kojoj ćete slati relevantni sadržaj zbog kojeg će se posetioci vraćati na web mesto. 

Manjak ponovnih posetioca bi takođe mogao ukazivati i na loše korisničko iskustvo - loš dizajn, no odličan sadržaj. Vaše web mesto može imati kvalitetan sadržaj koji mnogi korisnici žele čitati, ali loš korisnički interfejs znači da će posetioci morati da se namuče da pronađu željeni sadržaj.

Ponovni posetioci imaju veću stopu napuštanja od novih posetioca


Ako ponovni posetioci imaju veću stopu napuštanja od novih, moguće je da kvalitet i količina online sadržaja i nije toliko zavidna. Naime, posetioci se vraćaju na vaše web mesto, ali više ne pronalaze korisne sadržaje. 

Detaljnije proučite strategiju sadržaja i izvođenje nedavnog sadržaja kako biste videli nedostaje li ključna karika u sadržaju. 

Još jedan od razloga zašto ponovni posetioci imaju veću stopu napuštanja je veliki redizajn web mesta. Naime, mnoga web mesta doživljavaju veće stope napuštanja od ponovnih posetioca koji nisu upoznati ili su nezadovoljni novom navigacijom i izgledom web mesta. 

Ponovni posetioci su ključni za izgradnju snažnog brenda i angažovanje online zajednice, zato proverite dajete li im dobar razlog da se stalno vraćaju. 
 

Ponovni posetioci imaju veću stopu izvršavanja ciljeva od novih

Ako ponovni posetioci imaju veću stopu izvršavanja Google Analytics ciljeva od novih posetioca, razmislite o strategijama koje će podstaknuti nove posetioce da izvrše neke od određenih ciljeva. Koristite najbolje prakse za postavljanje CTA dugmad (dugmad koji podstiču na akciju). 

U ovom slučaju izlazni skočni prozori (exit popups) mogu biti veoma korisni, ali samo ako ih koristite pametno. Za e-commerce stranice, možda novi kupci trebaju više informacija o samim proizvodima ili uporednu tablicu kako bi doneli odluku o kupovini već kod prve posete.

Pouzdanost Google Analytics podataka

Google Analytics pruža važne podatke koji pomažu u donošenju odluka o online prisutnosti vašega poslovanja, no zapamtite da je to samo jedan deo slagalice. Važne strateške odluke ipak zahtevaju dugoročni fokus na praćenje podataka. 

Imajte na umu da količina podataka koje analizirate mogu utecati na tačnost podataka. Na primer, ako vaše web mesto ima svega 50 mesečnih poseta, veliki su izgledi da nećete dobiti najrelevantnije podatke. Google Analytics podaci postaju vredniji s povećanjem broja sesija koje vaše web mesto prima mesečno i koliko se dugo korisnici zadržavaju na stranicama.

S druge strane, ako vaše web mesto u poslednjih godinu dana mesečno dobija 1000 posetioca, iz Google Analytics podataka možete izvući prilično precizne zaključke. Nedostatak podataka ne znači da bi ih trebali ignorisati, već da bi ih trebali uzimati sa zrnom sumnje. 

Naravno, ne može vam nauditi ako zamolite za pomoć stručnjake koji će vam pomoći u postavljanju i analizi podataka iz Google Analyticsa. Tako da, odlučite li da trebate pomoć, slobodno nas kontaktirajte. Analiziranje podataka nam je u malom prstu što dokazuje naš Google Analytics certifikat ;)


 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM