Google Analytics: Top 9 mernih podataka koje svakog meseca treba da pratimo!

Objavljeno 7.8.2018. 13:01:55
Google Analytics: Top 9 mernih podataka koje svakog meseca treba da pratimo!
Ukoliko čitate ovaj blog, sigurni smo da imate web stranicu. Ili web shop. 

Sasvim je svejedno! Bitno je da nešto imate :) 

Bez obzira na to da li imate web stranicu radi ličnih ili poslovnih potreba, Google Analytics ne biste smeli da izbegavate ni pod razno!

Zašto? Jer je Google Analytics pravi majstor kada je u pitanju analiza uspešnosti vaše web stranice!

Google Analytics je Googleova usluga koja generiše detaljne statistike o online saobraćaju na web stranici, podatke o izvorima tog saobraćaja, njihovu konverziju i samu prodaju. Isto tako, Analytics-ima možete da pratite putanju posetilaca, popularnost pojedinih stranica na vašem webu, a možete da pratite i uspešnost AdWords kampanja kao i e-mail marketinga! 

U svakom slučaju, reč je o najkorišćenijem online alatu za web statistiku.

Šta možete da saznate zahvaljujući Google Analytics-u? 
 • koliko njih posećuje vašu web stranicu
 • u koje vreme i u kojim danima imate najveći online saobraćaj
 • gde žive online posetioci
 • da li se web stranica otvara dobro na mobilnim uređajima
 • koje spoljne web stranice šalju online saobraćaj na vašu web stranicu
 • koje marketinške kampanje ostvaruju najveći uspeh
 • koliko je online posetilaca ostvarilo određenu konverziju
 • odakle su došli online posetioci koji su ostvarili konverziju
 • kako možete da poboljšate brzinu web stranice
 • koji se sadržaj blogova najviše sviđa online posetiocima
 • sa koje društvene mreže dolazi najviše online saobraćaja
 • …..
Uz ovu podužu listu, takođe možete da pratite koliki su uticaj imali AdWords oglasi na konverziju, a ukoliko povežete Google Analytics sa e-commerce praćenjem (e-commerce tracking), takođe možete da pratite koja ja kampanja ili objava dovela do prodaje.

Jesu li ovo dovoljno dobri razlozi za korišćenje Google Analytics-a? Rekli bismo da jesu :)

Kako definisati korisne merne podatke u Google Analytics-u?


Kako definirate mjerne podatke u Google Analyicsima
 

Pre nego što otkrijemo listu najkorisnijih mernih podataka, morali bismo da porazgovaramo uopšteno o definiciji korisnih mernih podataka. 

Odabir efikasnih mernih podataka veoma je važan korak u procesu donošenja ispravnih poslovnih i marketinških odluka zasnovanih na podacima iz Google Analytics-a jer oni direktno utiču na uspešnost vašeg poslovanja. 

Evo jednog primera. Odlučili ste da biciklom idete na more, pa želite sakupiti merne podatke koji će vam pomoći da postignete taj cilj.

Na primer, dobro će vam doći informacije:
 • udaljenost u km od tačke A do točke B
 • nadmorske visine i nagibi na vašem putu (što su češći i veći nagibi, to ćete trošiti više energije i vremena)
 • očekivana prosečna brzina biciklističke vožnje kako biste znali odrediti stajališta i mesta na kojima ćete prenoćiti

Ali ukoliko ste se odlučili da gledate kakvo će vreme biti u Austriji (podaci koji nemaju nikakve veze sa vašim biciklističkim poduhvatom), usudili bismo se da kažemo da će vaša biciklistička misija propasti i da ćete se na kraju vratiti kući pognutog repa.

A to sigurno ne želite kada vodite poslovanje!

U poslovnom svetu, dobar merni podatak obično ima sledeće osobine: 
 • Merni podatak je relevantan. To znači da vam merni podatak zaista pomaže da ostvarite poslovni cilj (bez obzira na to da li se radi o povećanju broja online posetioca ili prodaje)
 • Merni podatak je usmeren, tj. ima svoju putanju. To znači da će vam direktno dati do znanja da li se približavate ili udaljavate od postavljenog cilja s obzirom na to da li se dogodila pozitivna ili negativna izmena u mernim podacima.
 • Merni podatak je vremenski relevantan. To znači da se merni podatak dovoljno često menja kako bi vam pružio povratne informacije o vašim aktivnostima u stvarnom vremenu. 

Korisni Google Analytics merni podaci morali bi da odgovore na nekoliko pitanja

Google Analytics i mjerni podaci
 
 • Da li raste moja web stranica u pozitivnom smeru? Koji kanali dovode najviše posetilaca? Od svih koji posećuju web stranicu, koji procenat njih su novi posetioci?
 • Da li moja web stranica pretvara online posetioce u kupce/klijente/pratioce? Koliko puta online posetioci postižu određeni cilj? Koja je ukupna stopa konverzije?
 • Šta ljudi rade na mojoj web stranici? Koliko dugo online posetioci ostaju na mojoj web stranici? Koliko stranica posete tokom jedne posete?

Prema ovim pitanjima, napravili smo listu top 9 mernih podataka koje svakog meseca vredi da pratimo u Google Analytics-u.

1. Google Analytics: Korisnici (Users)

Google Analytics > Audience >Overview

Svaki put kada online posetilac dođe na vašu web stranicu, Google Analytics mu dodeljuje jedinstveni identifikator ID ili Client ID koji se čuva u kolačiću.

Recimo da ste posetili našu web stranicu u Chrome-u. Vašom posetom je Chrome primio Google Analytics kolačić sa jedinstvenim identifikatorom. U GA  (Google Analytics) ste zabeleženi kao novi posetilac (new user).

Ako ćete se vratiti, GA vas u tom slučaju neće gledati kao na novog posetioca, pa će vas svrstati pod Users (Korisnike) - ukupni broj posetilaca (bez obzira da li ste po prvi put na web stranici ili po deseti put), unutar određenog vremenskog razdoblja.

Ipak, ukoliko se vratite se na našu web stranicu putem npr. Safarija, GA će na vas gledati kao na novog posetioca pa ćete ponovo dobiti jedinstveni ID.

Korisnici (User) i Sesije (Session) se znatno razlikuju jer jedan korisnik može imati više sesija na vašoj web stranici (više o tome malo kasnije).

Odlično je da znate koliko vas mesečno posećuje online korisnika. Ako osetite nagli pad, vreme je da pronađete razlog i da ga ispravite.

2. Google Analytics: Ponovljeni posetioci (Returning Visitors)

 
Google Analytics > Audience >Overview

Postoje dva pitanja koja biste morali da se pitate:
 • Zašto se osoba A vratila na vašu web stranicu
 • Je li osoba A ostvarila konverziju odmah prilikom prve posete. Ako nije, zašto nije i šta možete da učinite kako biste osobu A podstakli na konverziju. 
Imajte na umu da ste ponovljenim korisnicima ipak dali odličan razlog da se vrate na vašu web stranicu, iako neki prilikom prve posete nisu ostvarili vaš zadati cilj.

Nakon što ste se korisnicima svideli u dovoljnoj meri, vaš je cilj da izolujete stopu konverzije ponovljenih posetilaca i da otkriju kako je povećati.

3. Google Analytics: Izvor saobraćaja (Traffic Sources)

 
Google Analytics > Acquisition > Overview

Izvor saobraćaja odnosi se na online izvore koji dovode online saobraćaj na vašu stranicu. Obično će se na samom vrhu naći:
 • Organic Search (Organsko pretraživanje). Oni koji su vas posetili putem svog upita pretraživanje u pretraživačima.
 • Direct (Direktno). Oni koji su vas posetili direktno kucajući vašu URL adresu.
 • Social (Društveno). Oni koji su vas posetili putem društvenih mreža.
 • Referral (Preporuka). Oni koju su vas posetili jer vas je neko spomenuo u nekom članku ili na web stranici, tj. povezao je deo sadržaja linkom na vašu web stranicu.

Sva četiri izvora su veoma važna, ali imaju različitu stopu konverzija. Zato dobro proučite svaki izvor saobraćaja i izračunajte u koji se izvor saobraćaja najviše vredi ulagati.

4. Google Analytics: Stopa napuštanja (bounce rate)

 
Google Analytics > Acquisiton > All Traffic > Channels

Ako posetioci web stranice napuste web stranicu odmah nakon pregleda samo jedne stranice, ta se sesija smatra napuštanjem odnosno odskočnom daskom (bounce).

Na primer, preko Google rezultata traženja dođete na našu web stanicu. Ne svidi vam se šta imamo da vam ponudimo i kliknete na gumb “strelica ulevo” ili kliknete na iksić. I pre nego što ste ostvarili ikakvu interakciju sa nama, odlučili ste da odete. Vaša poseta je označena kao Bounce Rate.

Visoka stopa napuštanja obično znači da su online posetioci brzo napustili web stranicu, često zato što nisu mogli da nađu ono što traže. Visoke stope napuštanja obično su pokazatelj:
 • slabe SEO strategije,
 • irelevantnog sadržaja,
 • lošeg dizajna,
 • predugog vremena učitavanja stranice i
 • ostalih tehničkih problema na web lokaciji. 
Ako primetite iznenadno povećanje u stopi napuštanja, proverite šta stvara probleme i rešite ih u brzom vremenskom roku.

5. Google Analytics: Broj stranica po sesiji i prosečno trajanje sesije (Page per session, Session Duration)

 
Google Analytics > Audience >Overview

Google Analytics beleži sesiju svaki put kada neko poseti vašu web stranicu. Sesija počinje odmah kada neko učita web stranicu, a po defaultu završava nakon 30 minuta neaktivnosti (trajanje neaktivnosti možete promeniti u podešavanjima).

Svaki prikaz nove stranice, svaki klik, svaka transakcija tokom jedne aktivnosti čini jednu sesiju. Ako se isti posetilac vraća na stranicu nakon nekoliko sati ili tek sedeći dan, računa se nova sesija. 

Dakle, jedna osoba može da ima više sesija. Zbog toga ne preporučujemo da ovaj merni podatak koristite za praćenje jedinstvenih poseta web lokaciji (većina to upravo i radi!).

Radije obratite pažnju na broj stranica po sesiji i prosečno trajanje sesija.

Broj stranica po sesiji odnosi se na prosečan broj stranica koje korisnik pregleda pre odlaska sa vaše web stranice. Uvid u broj stranica po sesiji omogućava vam da odredite je li vaša SEO strategija efikasna u dovođenju željenih (pravih) posetilaca na vašu web stranicu. 

Veći broj prosečnog broja stranica po sesiji može da znači da su se posetioci povezali sa vašim sadržajem što znači da imaju veću verovatnost za konverziju.

Uz broj pregledanih stranica u sesiji, korisno je pratiti i trajanje svih sesija.

Prosečno trajanje sesije se računa tako da se ukupno trajanje sesija podeli sa brojem sesija. Trajanje sesije odnosi se na vreme koje korisnici potroše na vašoj web lokaciji. Generalno govoreći, što je posetioc duže na stranicama, to je verovatnije da će se pretvoriti u kupca/klijenta, tj. da će ostvariti željenu radnju.

Praćenje trajanja sesija na određenim stranicama može da vam pomogne da odredite koje su stranice najdelotvornije, a koje bi mogle biti unapređene. 

6.  Google Analytics: odredišne stranice (Landing Pages)

 
Google Analytics > Behaviour > Site Content

Odredišna stranica je prva stranica na koju posetioci dolaze prilikom posete vašoj web lokaciji. To može biti blog, stranica sa proizvodima, stranica O nama ili pak odredišna stranica posebno stvorena kako bi privukla posetioce da naprave određenu radnju (na primer, preuzimanje eBooka).

Praćenje ovih stranica ima nekoliko prednosti, pa evo šta biste mogli da napravite.
 • Dodelite  jedinstvene URL adrese plaćenim oglasima, objavama na društvenim medijima i email kampanjama kako biste otkrili koji izvor donosi najviše klikova (CTR)
 • Pratite koje su ključne reči najefikasnije u privlačenju organskog saobraćaja na web lokaciju
 • Odredite odredišne stranice/putanja koje imaju najveću stopu konverzija.

7.  Google Analytics: Stopa konverzije (Conversion Rate)

Google Analytics > Conversions

Konverzija može da se odnosi na gotovo sve, u zavisnosti od vašeg poslovanja.
Konverzija može da bude:
 • Pretplata na newsletter
 • Klik na CTA gumb Kupi
 • 2 minuta provedena na stranici
 • Klik na gumb Pošalji upit
 • Klik na e-mail adresu
 • Preuzimanje online sadržaja
 • ….

Kako biste definisali konverzije, razmislite o konačnom cilju koji želite da postavite za svoje posetioce. 

Praćenje stope konverzije omogućava vam određivanje najefikasnijih puteva koji vode do konverzija. Ako je stopa konverzija veća kod publike koja je na vašu web stranicu došla sa društvene platforme, a najmanja kod publike dospele iz e-mail kampanja, vreme je da ponovo obradite e-mail strategiju i uložite još više napora u aktivnosti na društvenim medijima.

8.  Google Analytics: Demografija korisnika (User Demographic)

 
Google Analytics > Audience > Demographic > Overview

Demografski podaci omogućavaju vam da upoznate svoju publiku prema određenim kriterijumima:
 • godine
 • pol
 • grad stanovanja
 • interesovanja

Praćenje ovih podataka omogućava vam bolji uvid u vaše klijente, koji su koraci od vitalnog značaja za efikasnu marketinšku strategiju, kao i za poboljšanje i širenje vaših proizvoda i usluga.

9. Google Analytics: Izlazne stranice (Exit Pages)

 
Google Analytics > Audience >Overview

Izlazne stranice nisu isto što i stopa napuštanja stranica. Izlazne stranice se počinju beležiti nakon prve interakcije korisnika na web lokaciji, pa sve do poslednje interakcije, dok ne odluči da napusti vašu web lokaciju.

U mnogim slučajevima, vaš konačan poziv na akciju (CTA) ili konverzija može da bude tek na drugoj ili trećoj stranici korisničkog putovanja. Da bi povećali broj konverzija, morate da saznate u kojoj fazi posetioci napuštaju vaše stranice i da ih optimizujete.

Počnite da pratite ove merne podatke i pokušajte da ih iskoristite najbolje što možete.

Ako vidite da ipak niste talenat za analize, statistike, tablice, izveštaje i za razumevanje mernih podataka, slobodno nam se obratite za pomoć :)

Mi smo analitičari i po, a još pri tom i Google sertifikovani ;)

Kontaktiraj Arbonu
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM