Kako definisati event-e kao konverzije u GA4?

Objavljeno 7.7.2022. 11:55:20
Kako definisati event-e kao konverzije u GA4?
Ovaj članak je direktan nastavak članka sa Arbona bloga: Prilagođavanje event-a na strani GA4. Konverzije možete definisati i bez podešavanja dodatnih parametara koje smo prošli u tom članku, ali u tom slučaju morate jako dobro struktuisati sve informacije u Google Tag Manager-u. U svakom slučaju, u nastavku pročitajte kako podesiti najbitnije interakcije (event-e) kao konverzije! 
 

Šta su konverzije i zašto su bitne?

 
Konverzije su sve interakcije posetioca koje se smatraju vrednim ili važnim za Vaše poslovanje. U većini slučajeva te radnje mogu biti ispunjavanje kontakt forme, pozivanje telefonskog broja ili dodavanje proizvoda u korpu – u osnovi, sve što prosečnog posetioca web stranice približava tome da postane “plaćeni” korisnik, odnosno korisnik koji donosi finansijski prihod preduzeću. 

Merenjem i analizom prikupljenih podatka možemo lakše uvideti koje delove web stranica (ili koje promotivne aktivnosti) treba poboljšati kako bismo ostvarili željene ciljeve. Konverzije su zato posebno bitne jer možemo da donosimo i procenjujemo poslovne odluke na temelju tačnih podataka.

Osim toga, podaci o konverzijama takođe će Vam pomoći da poboljšate svoje buduće marketinške aktivnosti. Na temelju tih podataka o konverzijama možete optimizovati marketinške kampanje, alocirati budžete tamo gde oglasi bolje prolaze, gasiti postojeće kampanje koje nemaju toliko uspešne rezultate i slično. Ukratko, na temelju konverzija možete videti šta funkcioniše, a šta ne – šta na kraju rezultira boljim poslovnim rezultatima i štedi budžet (daje bolji povrat ulaganja).

Unutar GA4, konverzije su zapravo eventi koje označavamo kao ciljeve. Možemo ih podeliti na makro (bitnije) i mikro (one nešto manjeg značaja) konverzije.

Primeri makro konverzija:
 • Ecommerce kupovina
 • Prijava u newsletter 
 • Registracija korisnika
 • Ispunjena kontakt forma
 • Ispunjena prijava za posao 

Primeri mikro konverzija:
 • Preuzimanje PDF dokumenta
 • Dodavanje proizvoda u korpu
 • Video pregled
 • Klik na telefonski broj
 • Pregled neke ključne stranice (npr. /lokacije/)
Svaka web stranica je drugačija i svakako morate razmisliti šta je za Vas ispunjavanje ciljeva!

 

Podešavanje konverzija unutar GA4

 

Postoje dva načina kako podesiti event kao konverziju. Jedan je da već postojeći Event podesite kao konverziju. Ovo je moguće napraviti samo kada je navedeni event već napravljen na webu. Potrebno je otići u Configure > Events > Mark as conversion. Dakle sve što je potrebno je kliknuti na “toggle” ikonicu pored naziva eventa koji želite označiti kao konverziju! Ukoliko ste definirali novi event iz postojećeg eventa na temelju određenih parametara, na isti način definirate i taj novi event kao konverziju.

Slika 1 / Podešavanje event-a kao konverzija 
 

Ipak ukoliko ne želite da sačekate da neko prvo ispuni navedeni event na Vašoj stranici, nakon što ste tek definisali određeni event unutar GTM-a ili GTAG-a, potrebno je kopirati naziv event-a (npr. generate_leads iz GTM-a) i zalepiti ga u Configure > Conversions > New conversion Event.

Slika 2 / Definiranje novih konverzija  
 

 

Konverzije i razlike sa GA3Moguće je imati do 30 definisanih konverzija aktivno za svaki GA property. Ukoliko imate već definisan maksimalan broj konverzija i želite dodati još neku dodatnu, u tom slučaju morate odznačiti neku postojeću konverziju. Na identičan način (slika 1) na koji smo sa toggle ikonicom označili neki event kao konverziju, na isti način je možemo “pauzirati” kao konverziju. Na taj način ćete dobiti mogućnost dodati neki drugi event kao konverziju.

U odnosu na Universal Analytics (GA3), ovo je velika stvar. Za početak, umesto tadašnjih 20 konverzija (u GA3 je terminologija Goals), sada imamo 30 mogućih konverzija (u GA4 je terminologija Conversions iako je zapravo identična stvar kao prethodni Goals).

Dodatno, u GA3 nije bilo moguće pauzirati odnosno arhivirati postojeći cilj. To je moglo dovesti do velikih problema ukoliko je bilo potrebno definisati više ciljeva kao konverzije. Kako bi se to nekako zaobišlo, bilo je potrebno neku nepotrebnu, postojeću konverziju preimenovati i ponovo podesiti kao novu konverziju što je dovelo do puno težeg poređenja sa prethodnim vremenskim periodom. Unutar GA4 nemamo više takvih problema što je veliki korak napred!

 

Konverzije i mobilne aplikacije

 
Do sada smo prošli kako da definišemo konverzije za web. Na isti način se definišu event-i kao konverzije i za mobilne mobilne aplikacije (toggle opcija). Ipak, u slučaju da imate aplikaciju definisanu kao stream u GA4, imaćete i dodatne opcije pod Configure > Conversions > Network settings.
 

Slika 3 / Konverzije unutar mobilnih aplikacija - Network settings 

 

Za početak je potrebno dodati Advertising network, odnosno kanal putem kog oglašavate Vašu aplikaciju. Koristite generisani URL kao Vaš referral link:

 • Click: Ako pokrećete kampanju za podsticanje korisnika da preuzme aplikaciju, upotrebite URL koji ovde generišete.
 • Deep link: Ako pokrećete kampanju za ponovno privlačenje postojećih korisnika aplikacije, koristite opciju deep linkovanja. U ovom odjeljku unesite shemu URL-a i informacije o ruti. Dodaće se isti parametri.
 • Postback: Za slanje podataka o konverziji nazad u kanal putem kog radite oglašavanje, uključite Postback opciju. Ovo je poprilično bitno ukoliko želite optimizovati oglase na temelju rezultata kampanje. Ako mreža zna da je aplikacija preuzeta na uređaj, zna da tom uređaju ne treba posluživati ​​nikakve dodatne oglase za tu aplikaciju (štedite budžet). U tom slučaju šaljete podatke o event-ima (npr. first_open).

Slika 4 / Campaign i Postback postavke u mobilnim aplikacijama
 
 

Konverzije i YouTube video 

 

Konverzija angažovanog pregleda na YouTube-u (YouTube Engaged View Conversion - EVC) označava da je korisnik gledao YouTube video zapis najmanje 10 sekundi i da je završio događaj konverzije na Vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji u 3 dana od gledanja video zapisa.

Kako bismo uključili ovu opciju, potrebno je:

 • Linkovati GA4 property i Google Ads nalog
 • Uključiti Google Signals na GA4 property

Ti event-i su dostupni u celom Google Analytics 4 nalogu gde god je “Ad network type” dostupna dimenzija. GA4 u tom slučaju beleži source/medium YouTube EVC kao google/cpc, a kampanju kao naziv Vaše YouTube kampanje na Google Ads-ima. Trenutno ova opcija nije još dostupna svima, ali verovatno će se omogućiti pre ili kasnije.
 

U ovom članku naučili ste kako podesiti event-e kao konverzije unutar GA4. Sada svakako morate razmisliti koje event-e treba definisati kao konverzije. Nemojte da preterate sa količinom konverzija (nije svaki event = konverzija) i nemojte da zaboravite da podesite neki event kao konverziju!

 

 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM