Planiranje kampanje: Saveti za izradu kalendara oglašavanja

Objavljeno 17.1.2023. 10:47:42
Planiranje kampanje: Saveti za izradu kalendara oglašavanja
Svako uspešno oglašavanje podrazumeva unapred definisanu strategiju i plan oglašavanja kako bismo mogli da pratimo rezultate. Isto je kao i kod izrade sadržaja, gde se često rade content kalendari kako bi se olakšalo praćenje istog. 

Dakle, kalendar oglašavanja je alat koji objedinjuje različite aktivnosti u jedinstvenu celinu. To je ključno za vođenje uspešne strategije oglašavanja koja će privući, preobratiti i zadržati kupce.

Ukoliko ste u potrazi za vodičem koji Vam može pomoći da na vreme oglasite svoje proizvode ili usluge, Arbona nudi besplatan kalendar oglašavanja za 2023. godinu!

Kalendar je takođe jednako važan za planiranje budućih strategija oglašavanja kao i za pregled prošlih. Pre nego što se detaljno opišu koraci pri kreiranju kalendara, krenimo od same definicije.
 
 

Šta je kalendar oglašavanja?

 
Kalendar oglašavanja je vizuelni tok i pregled procesa oglašavanja koji pomaže kreatorima sadržaja ili voditeljima projekta da organiziraju svoj sadržaj na mesečnom ili godišnjem nivou. Kalendari pomažu pri praćenju vrste sadržaja, promotivnih kanala, autore, kao i datume oglašavanja.

Glavni cilj svakog kalendara oglašavanja je da omogući da procena, ideja i ciljevi projekta ostanu u prvom planu. Detaljno prikazuje vreme i dužinu aktivnosti koje čine marketinšku kampanju i omogućuje pojedincima uključenim u projekt da ga podele i budu informisani.
 
 

Pitanja koja treba postaviti prije kreiranja kalendara oglašavanja

 
Pre izrade strategije oglašavanja i kreiranja samog kalendara, potrebno je obratiti pažnju na sledeće činioce, a to su:
 • Određivanje procene za celu godinu
 • Određivanje ciljane publike
 • Određivanje vrste sadržaja koja će se oglašavati
 • Određivanje učestalosti promocije (u zavisnosti od resursa koji su prethodno određeni)
Definisanje najveće potražnje - odnosno određivanje hoće li potražnja rasti ili padati tokom različitih doba godine i različitih dana u godini, kao što su praznici, vikendi i dr.
 
 

Kreiranje kalendara oglašavanja

 
Nakon što ste odredili prethodno navedene činioce, možete da počnete da kreirate kalendar. Istina je da je za kreiranje kalendara potrebno određeno vreme, ipak taj trud se isplati kada se postignu krajnji rezultati.

Uz pomoć unapred definisanog plana oglašavanja, možete uštedeti vreme koje biste na primer izgubili kada biste pravili plan neposredno pre određenog projekta. Tako imate unapred definisane projekte, njihove rokove, budžete i sve ostalo što je potrebno za plan oglašavanja kao i za postizanje većeg uspeha. 

Prednost unapred napravljenog kalendara je ta što u bilo kom trenutku možete pristupiti u sve oglašivačke projekte i pratiti njihov napredak. Takođe, kontinuiranim radom na poboljšanju projekata možete postići veći uspeh u oglašavanju i tako privući više kupaca. 

Danas postoje razni predlozi i planovi na internetu, spreadsheets (proračunske tablele) kao i Google i Microsoft online alati za izradu kalendara koji su integrisani e-poštom i drugim programima za povećanje produktivnosti. 

Ipak, svaki kalendar oglašavanja bi trebalo da bude prilagođen potrebama vaše firme. Ali, na primer, neke od podataka koje biste mogli da uvrstite u kalendar oglašavanja su sledeći:

 • Naziv projekta
 • Datum početka projekta
 • Osnovni podaci o projektu
 • Osoba odgovorna za upravljanje projektom
 • Ostale osobe (ukoliko su potrebne) za završetak projekta
 • Mesto za izveštaje i/ili rezultate o učinkovitosti kampanje

Nakon što unesete prethodne podatke, bitno je da kalendar popunite praznicima, godišnjim odmorima kao i finansijskim tromesečjima. Takođe, stavka koja je bitna za određene kompanije je sezonsko oglašavanje. Kod sezonskog oglašavanja naglasak je na određene datume koji će doneti vidljive rezultate, samim tim i profit. Na primer Božić, gde bi najveći profit mogao biti par dana pre Božića, ali i neposredno posle, na Boxing day, ili poznatije - “praznik kupovine”. 

Dalje, redovno ažuriranje kalendara oglašavanja je važno za uspešno poslovanje. Ukoliko se promene određene stavke u projektu i poslovanju, kao što su nove ciljne grupe ili promena marketinške strategije, tada je potrebno ažurirati kalendar oglašavanja. To može pomoći da se prilagodite novonastalim promenama i nastavite da ostvarujete ciljeve oglašavanja.

Takođe, redovno ažuriranje kalendara omogućuje da iskoristite nove prilike za oglašavanje koje se mogu pojaviti kroz godinu. Bitno je napomenuti da je fleksibilnost ključan element za uspeh u oglašavanju kao i da je sposobnost prilagođavanja promenama od velike važnosti. Učite iz rezultata

Na kraju godine, kada prođete kroz sav unesen sadržaj, možete čitati iz rezultata. Na primer, imali ste jako uspešnu kampanju - ponovite je i iduće godine. Jedna kampanja je malo slabije rezultirala - napraviti analizu i poboljšati postojeći sadržaj za bolje rezultate. 

Jednostavno, kalendar oglašavanja znači posedovanje detaljne evidencije Vašeg plana kroz godinu na kom možete kontinuirano raditi kako biste dostigli što veći broj potencijalnih kupaca.
 

 

 

 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM