Kako pisati naslove stranica i meta opise za SEO?

Objavljeno 20.7.2022. 10:34:52
Kako pisati naslove stranica i meta opise za SEO?
Optimizacija za pretraživače (SEO) je dugoročan posao kome treba pristupiti pametno i strateški osmišljeno jer prema SEO elementima Google odlučuje hoćete li se i gde naći u rezultatima pretraživanja.

Uz pravilnu optimizaciju sadržaja postignite vidljivost svoje stranice, ostvarite brojne prednosti i budite dobro rangirani. Celokupna optimizacija stranice sadrži više od 200 elemenata koji utiču na pozicioniranje stranica, a title tag i meta description su definitivno jedni od njih.

Da biste napisali najbolje naslove stranica i meta opise, morate ih učiniti jedinstvenim, paziti da nisu prekratki ili predugi, za svaku stranicu upotrebite tačno određene ključne reči i pišite za ljude, a ne za robote.

Ova pravila su zaista primenjiva, a rezultat dobro optimizovanih naslova stranica i meta opisa je veći saobraćaj na Vašoj web stranici. Zašto su naslovi stranica i meta opisi toliko važni za optimizaciju pretraživača (SEO) i kako ih možete optimizovati poput profesionalca?

*U nastavku teksta ćemo koristiti izraze poput title tag i meta description jer SEO stručnjaci upravo te pojmove koriste i puno se lakše sa njima snalaze, nego što je to njihov prevod na srpski. :)

Potrebno je naglasiti da je “title tag” u blogu spomenut kao naslov stranice, uveliko se razlikuje od H1 naslova definisanog i vidljivog na samoj web stranici kog inače prepoznajemo kao glavni naslov namenjen korisnicima za razumevanje sadržaja koji je dostupan na toj stranici.

 

 
Šta su naslovi stranica (title tag) i meta opisi (meta descriptions)?


Title tag i meta description su dva odvojena dela HTML koda koja treba da se nađu na svakoj stranici web sajta. Poput knjige, title tag Vam govori koji je naslov stranice na kojoj se nalazite i opis te stranice. Potom ih pretraživači, poput Google-a, koriste iz indeksa kako bi stvorile lako čitljivu vezu do web mesta.

Web browser takođe koristi naslove stranica u trakama kako bi ih lako prepoznali i tako se kretali sa jedne na drugu karticu. To je vrlo korisno kada imate istovremeno otvoreno više kartica.Gotovo svi pretraživači prikazuju naslove i opise stranica, a zajedno ih možemo nazvati meta podacima.

  
Šta je title tag (naslov stranice)?


Naslovi stranica pojedinačno su red teksta koji vidite u rezultatima pretrage, kada pretražujete stranicu i na kartici na traci browser-a. To su obično kratak opis u vidu naslova povezane stranice, tj. stranice koju pretražujete.

Parče koda za naslove stranica vrlo je jednostavan deo HTML koda koji izgleda ovako: <title> naslov </title>
Ako dođete do izvornog koda ove stranice, videćete da je naslovna oznaka ove stranice: <title> Kako napisati title i description SEO prihvatljiv </title>Optimizacijom naslova stranice za SEO možete da povećate mogućnost klikanja na njih, što rezultira većim saobraćajem na Vašoj web stranici.


 
Preporučene dužine naslova stranice:


Svako slovo ima različitu širinu u pikselima. Npr. veliko slovo “E” ima širu širinu 12 piksela, a malo slovo “e” 10 piksela u Google-ovim rezultatima pretraživanja.

To je razlog zašto se toliko naslova skraćuje u Google-ovim rezultatima pretraživanja. Mogu imati maksimalnu dužinu znakova od 70 znakova, ali mogu biti duži od 600 piksela (na radnoj površini).

Iz tog razloga preporučujemo da napišete najviše 70 znakova, ali upotrebite i proveru širine piksela da biste videli hoće li novi naslovi stranica verovatno biti skraćeni.

Maksimalna dužina naslova stranice je 60 znakova na mobilnim uređajima i 70 znakova na radnim površinama. Minimalna dužina znakova za naslove stranica na oba uređaja je 30 znakova.

 
 
Šta je meta description (meta opis)?


Meta opisi su kratki opisi stranice. Oni sadrže sadržaj koji ćete pronaći na samoj stranici kojoj želite pristupiti pre nego što kliknete na nju.

Kao i naslovi stranica, oni su takođe napisani pomoću kratkog HTML koda, koji ćete pronaći u izvornom kodu većine web stranica.

Oznaka meta opisa izgleda ovako: <meta name = ”description” content = ”Ovo je meta opis stranice”>

Ako biste pregledali meta oznaku sa opisom u izvornom kodu ove stranice, videli biste da izgleda ovako:
<meta name = ”description” content = ”Prikažite svoju stranicu u Google rezultatima pretraživanja dobro napisanim naslovom stranice i meta opisom koji sadrže ključne reči. Više saznajte u blogu.”>
 Loše napisan ili nedostajući meta opisi mogu dovesti do toga da ljudi ne primete stranicu u Google rezultatima pretrage, što je loša vest za sve jer realno svi žele svoj sadržaj na web stranici učiniti vidljivim i što dostupnijim širokim masama.


Preporučene dužine meta opisa:

 
Maksimalna dužina meta opisa je 155 znakova, ali samo na desktop uređajima. Za mobilne rezultate pretraživanja je kraća i iznosi 130 znakova. Minimalna dužina znakova za meta opise na oba uređaja je 70 znakova.

Kao i kod naslova stranica, dužina meta opisa, umesto toga najbolje se meri u dužini piksela.

Maksimalna širina piksela za meta opise je 730 piksela na mobilnim uređajima i 928 piksela na desktop uređajima.

Kako Google koristi naslove stranica i meta opise?
 

Važno je razumeti kako ljudi reaguju na meta podatke jer upravo zbog tog ponašanja Google oblikuje svoje stranice rezultatima pretrage (skraćeno SERP).

Google menja dizajn i izgled SERP-ova više puta dnevno (u zavisnosti od pretraživanja) tako da može da odredi kako najbolje da prikaže informacije svojim korisnicima.

Te promene se mogu kretati od povećanja i smanjenja veličine korišćenog fonta i boja stavki u SERP-ovima do veličine slika u SERP-ovima, koliki je deo stranice posvećen istaknutim isečcima i doslovno hiljadama promena u dizajnu i algoritmu.

Rezultat svega je da morate razumeti i ponašanje pretraživača Vašeg ciljanog kupca i kako će Google prikazati rezultate za svaki pretraživani upit.

Google može prikazati rezultate na različite načine. Svaka fraza za pretraživanje donosi različite rezultate koji su u zadnje vreme sve više bogatiji istaknutim odlomcima.

Sve je važnije da naslovi i opisi stranica budu optimizovani za SEO kako bi se povećala stopa klikanja (CTR - postotak pojavljivanja koja rezultiraju klikovima).

 

Koristi li Google stopu učestalosti klikova u svom algoritmu?


Google u svom algoritmu za rangiranje ima stotine, ako ne i hiljade funkcija koje koristi za određivanje mesta na kom bi se web stranicu trebalo rangirati.

Npr. ako se loš deo sadržaja rangira na prvo mesto i Google utvrdi (kroz komplikovani nivo računarskog inženjerstva) da se korisnicima koji pretražuju sadržaj ne sviđa i traži alternativu umesto toga, testiraće drugu stranicu i videti šta se dešava dok ne pronađe savršeno podudaranje.

Puno pre toga, naravno, biće Google-ov sistem ocenjivanja sadržaja stranice - loše napisan, duplikat ili plagijat sadržaja uopšte ne bi trebalo da se nađe na vrhu Google-a (naglasak na "ne bi trebalo").

U svakom slučaju, preporučujemo da se usresredite prvenstveno na stvaranje najboljeg mogućeg sadržaja i da pazite da naslovi Vaših stranica i meta opisi budu savršeni.


  
Kako optimizirati naslove stranica i meta opise


Pre nego što naučite kako se pridržavati najboljih praksi pisanja novih naslova stranica i meta opisa, prvo želimo da istaknemo neke dodatne savete za pisanje meta podataka koje treba imati na umu:
 • Optimizujte stranice za SERP
Pre nego što počnete sa pisanjem novih meta podataka, prvo isprobajte isto pretraživanje za koje mislite da bi koristio Vaš budući korisnik i pogledajte kako Google prikazuje rezultate.

Uvek pregledajte kako Google prikazuje rezultate pretraživanja pre nego što počnete da pišete.

Uz to, namera pretraživača takođe će se odraziti na izgled SERP-a i na to kako naslov stranice ili meta opis treba da izgledaju.
  
 • Optimizujte prema relevantnim upitima i namerama korisnika
Nameru pretraživanja korisnika kategorizujemo u četiri vrste:
 • Informativna
 • Komercijalna
 • Transakcijske
 • Navigaciona

Informativna pretraživanja su ona koja se upisuju u pretraživače kada tražite više informacija o usluzi, događaju ili proizvodu koji planirate da kupite.Komercijalne pretrage su one koje se događaju kada se traže najbolje cene proizvoda, usluge ili prilike.


 
Transakcijska pretraživanja su ona koja se događaju kada korisnik želi nešto direktno da kupi, rezerviše ili iznajmiti.


 
Navigaciona pretraživanja su ona koja se događaju sa ciljem direktnog dolaska na stranicu, poput stranice za preuzimanje određene aplikacije.


 
 
Ako niste sigurni koje vrste reči i kakve namere imaju Vaši potencijalni korisnici, sledeći spisak pokriva najčešće korišćene reči. Pokušajte ih upariti sa ključnim izrazima za koje ste sigurni da bi se dobro plasirali na Google-u, ali takođe pokušajte ispitati trenutne korisnike o pitanjima koja su imali pre kupovne Vaših proizvoda ili usluga.
 
 
 • Koristite jedinstvene prodajne tačke
Svakog dana kompanije širom sveta prave A / B testove kako bi se prikazali u rezultatima pretraživanja trošeći pritom dosta novca. Naravno da se radi o plaćenom oglašavanju, a u dobro uhodanim industrijama, verovatno su kompanije nekoliko godina testirale koje prodajne tačke su se pokazale kao najbolje i donele određenu vrednost klika.

Dobar primer popisa ključnih reči koje bi mogle biti korisne za pridobivanje klijenata, a nisu možda uzete u obzir tokom procesa istraživanja ključnih reči su:
 • Prisutnost 24/7
 • Brz odgovor
 • Besplatan info telefon
 • Besplatna dostava
Ako su kompanije spremne da potroše novac na te reči i fraze, sigurno je pretpostaviti da su to prava vrsta ključnih reči koje je ponekad dobro uključiti u meta podatke.
 
 • Upotrebite psihološke okidače
Korišćenje prave vrste psihološkog fraziranja u meta podacima je još jedan put do uspeha. Treba samo pogledati plaćeno oglašavanje kako biste videli da prave reči na pravom mestu mogu generisati prodaju.

Evo nekoliko često korišćenih ključnih reči:
 • Naučite
 • Uštedite
 • Otkrijte
 • Rešite


   
Pre nego što počnete da pišete, preuzmite copy postojećeg teksta


Pre nego što započnete sa pisanjem i izmenom meta podataka na Vašoj web stranici, prvo bi trebalo da preuzmete kopiju postojećih naslova stranica i meta opisa. Zatim ih možete kopirati i poboljšati. To je posebno pametno u situacijama kada nove izmene meta podataka rezultiraju smanjenjem stope kliktanja, tako da se stari meta podaci mogu dohvatiti i ponovo upotrebiti.

Screaming Frog je najbolji alat za preuzimanje meta podataka web stranice, ali zahteva licencu nakon prvih 500 URL-ova.

 

Kako napisati meta oznake

 
Postupak pisanja meta podataka je jednostavan. Važno je razmisliti o položaju ključnih reči. Ne želimo da strpamo sve ključne reči na jedno mesto. Umesto toga, upotrebićemo pravu ključnu reč na pravom mestu.

Najvažnije mesto za stavljanje ključnih reči nalazi se na početku ili u prvoj polovini naslova ili opisa. Korisnici skeniraju SERP-ove i čine to pre nego što pročitaju svaku reč, zato nemojte da skrivate ​​ključne reč!
  
  

Kako napisati savršene naslove stranica prema SEO pravilima:
 

1. Neka svaki naslov stranice bude jedinstven

Svaka stranica Vašeg web sajta treba da bude jedinstvena, a isto tako i naslov i meta opis stranice. Svaki naslov stranice trebalo bi da bude prilagođen svakoj stranici, tako da neko može lako razlikovati stranice.

Ovo je jednostavan zadatak kada radite na web stranici male kompanije koja ima nekoliko desetina stranica, ali za veće web stranice, poput web shop-ova, možda imate stotine kategorija i hiljade proizvoda za koje možete stvoriti nove meta podatke.

U tim slučajevima preporučujemo stvaranje naslova i meta opisa po meri za Vaše najvažnije i najisplativije stranice, kao što su stranice kategorija ili najprodavaniji proizvodi, a zatim upotrebite dinamičko stvaranje meta podataka za preostale stranice.

Ne zaboravite da uključite svoje jedinstvene prodajne tačke i neke snažne pokretačke reči i fraze.
 
2. Koristite jedinstvene ciljane ključne reči
Kada tražite frazu na Google-u, odmah ćete početi da skenirate svaki naslov zbog reči koje ste upisali. Započnite svaki naslov stranice najlogičnijim rečima koje sažimaju stranicu, a idealno bi bilo da fraze korišćene u svakom naslovu budu jedinstvene kako ne bi bile dve identične.

Gde je moguće, započnite sa ključnim rečima tako da budu bliže područjima koje korisnici primete. Ako naslov Vaše stranice nije dovoljno specifičan ili jedinstven, Google umesto toga može da napravi sopstveni naslov stranice, što može smanjiti stopu kliktanja, a to znači izgubljeni saobraćaj.

 
3. Ne pravite ih prekratkima ili predugima

Naslovi stranica treba da imaju najmanje 30 znakova. Preporučujemo da naslove držite između 30 i 60 znakova kako ne bi postali predugački i premašili ograničenja Google-ovih znakova.

Ako su naslovi Vaših stranica duži od približno 70 znakova, Google će ih verovatno skratiti pa će ponekad dodati naziv brenda na kraj i još više skratiti naslov.

To je izuzetno važno kada ključne reči imate u sredini ili na kraju naslova stranice. Ako je naslov predugačak, ključne reči neće biti vidljive, a šansa za klik na stranicu značajno se smanjuje. Preporuka je da se ključne reči postave na sam početak naslova.

4. Pišite za ljude, a ne za robote!
Naslovi Vaših stranica nikada ne bi trebalo da budu
:<title> Ključna reč | Ključna reč | Ključna reč | Ključna reč </title>

Vaše naslove bi trebalo da piše i čita čovek, jer to je stvarna osoba koja će kliknuti na Vašu stranicu, a ne robot.

Svaki naslov stranice je oglas za Vaše poslovanje i trebalo bi da bude precizno sažet sadržaj stranice.
 
 

Kako napisati savršene meta opise prema SEO pravilima:


1. Neka svaki meta opis bude jedinstven
Svaka stranica Vašeg web mesta trebalo bi da ima jedinstveni meta opis koji precizno opisuje sadržaj stranice.

Pisanje meta opisa može biti dugotrajan zadatak, pa bi, kao i kod naslova stranica, trebalo sortirati sve stranice po prioritetu i u skladu sa tim stvoriti nove meta opise.

Imajte na umu da svaki naslov stranice mora biti jedinstven sažetak stranice. Ako Vaš meta opis nije tačan, Google može da se odluči za korišćenje sopstvenog meta opisa preuzetog iz sadržaja stranice, što bi moglo značajno da smanji stopu kliktanja.

2. Koristite jedinstvene ciljane ključne reči
Trebalo bi da uključite ključne reči i u naslov stranice i u meta opis. Pokretanje svakog meta opisa sa pravim ciljanim ključnim rečima može biti učinkovito za povećanje stope kliktanja na stranici.

Google takođe skraćuje meta opise koji su predugački, u zavisnosti od uređaja koji se koristi. Iz tog razloga preporučujemo da ključne reči držite na početku meta opisa kako se, ako je na kraju, slučajno ne bi “iseklo”.

3. Ne pravite ih prekratkim, a ni predugačkim
Kratke meta opise lako je propustiti kad ljudi skeniraju rezultate pretraživanja. Ako Vaš konkurent ima dugačak opis koji zauzima puno prostora, ne samo da će se više isticati, već će zauzimati više prostora na ekranu i gurati druge stranice dalje u stranici rezultata pretraživanja.

Slično kao i kod naslova dugih stranica, Google će takođe skratiti duge meta opise.

Meta opisi mogu sadržati do 155 znakova u rezultatima pretrage na radnoj površini, ali budući da se isti meta opis koristi i na jednom i na drugom, preporučujemo da budete sigurni držeći se kraćih opisa.

4. Pišite za ljude, a ne za robote!
Meta opisi pružaju puno prostora za prenošenje Vaše poruke. Opišite kako sadržaj na Vašoj stranici nudi savršen odgovor na upit pretraživača, bilo da je to u obliku informacija, proizvoda ili usluge.

Napišite na jeziku na kom želite Vaš ciljani korisnik vidi i izbegavajte previše poslovnog govora. Kompanije ne kupuju proizvode ili usluge - ljudi to kupuju, pa pišite za njih!
  
  

Kako testirati nove naslove stranica i meta opise?

 
Pre postavljanja novih naslova stranica i meta opisa najbolje je prvo da proverite kako izgledaju u alatu, koji bi takođe trebalo da provere njihovu dužinu i širinu u pikselima.

Za brze provere novih metapodataka ili kratkih popisa novih naslova stranica i meta opisa, preporučujemo upotrebu besplatnog programa za proveru širine piksela za meta naslove i opise stranice.

Ako ovaj alat koristite za duže popise, rezultate možete preneti i izvesti u obliku CSV datoteke, koju možete kasnije pregledati.
 
 

Na kraju, nadgledajte i optimizirajte svoje meta podatke!


Pisanje ili optimizovanje novih naslova stranica ili meta opisa nije jednokratni zadatak. Nakon što prenesete svoje meta podatke, moraćete da pregledate pozitivne ili negativne učinke svojih promena.

Ako Vaše promene rezultiraju smanjenjem broja klikova na Vašoj web lokaciji, vraćanje na stare meta podatke bi bio prvi korak koji treba preduzeti.

S druge strane, ako vidite poboljšanja u postotku klikova na stranicama sa novim naslovima stranica ili meta opisima, vredelo bi uzeti u obzir koje su bile promene i mogu li se ta poboljšanja uvesti i na druge stranice.

Da biste to učinili, možete koristiti Google-ov besplatni alat, Google Search Console.

SEO optimizacija je proces koji traje i zato poverite svoju web stranicu nama - stručnjacima koji će Vašu stranicu učiniti vidljivom u Google rezultatima pretrage. :)

 

 

 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM