Šta je Facebook budžet koji se postavlja tokom trajanje kampanje?

Facebook budžet koji se postavlja za sve vreme trajanja kampanje daje se Facebook-u koji onda njime raspolaže na dnevnoj bazi, ali bira se datum završetka kampanje.

Facebook na ovaj način proučava performanse kampanje i prilagođava nivo dnevne potrošnje na osnovu njenih rezultata.

Ako primeti da su jedan dan prilike kampanje veće, onda će taj dan potrošiti više budžeta kako bi što više iskoristio datu mogućnost. Nakon toga, sniziće dnevnu potrošnju i rasporediti po danima u kojima mogućnosti nisu toliko velike dok opet ne dođe neki od boljih dana. Na kraju dana, ukupna potrošnja izednačiće se sa izvornim budžetom koji je postavljen.

Dodatna mogućnost budžeta koji se postavlja za sve vreme kampanje je što omogućuje oglašivačima da odaberu dane i sate u nedelji u kojima žele da se prikazuje kampanja.

Ono što je možda nedostatak je što uz takve budžete dnevna potrošnja može puno varirati. Teško je znati kakvu će pokrivenost oglasi dobiti svakog dana ili kolika će biti potrošnja.

Potrebno je razmišljati unapred. Ako ste sigurni da neće biti promena vremenskog okvira ili budžeta, ovo je sjajna opcija postavljanja budžeta, ali ako je verovatno da ćete dobiti dodatni budžet, produžiti ili skratiti trajanje svoje kampanje onda je možda bolja opcija postavljanja dnevnog budžeta.

Iako je prilagođavanje budžeta i promena krajnjeg datuma moguće, to će uticati na to kako Facebook određuje prioritet u budžetu.

Recimo, na primer, postavili ste skup oglasa koji će se prikazivati dve nedelje, ali nakon nekoliko dana morate da ga smanjiti na samo jednu. Facebook će se tada prilagoditi i potrošiti znatno veći iznos.

Odaberite budžet tokom celog trajanja kampanje kada:
 • kampanja ima postavljen budžet i datum završetka,
 • postavljanje oglasa mora biti postavljeno prema određenom rasporedu.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM