Kako da postavite oglas na Google?

U zavisnosti od načina na koji strukturišete svoj nalog za Google oglase, takvu ćete imati kontrolu nad time kada i kako će se Google oglasi prikazivati. Prvo je potrebno otvoriti Google Ads nalog. Nakon toga kreirate kampanju koja se sastoji od više grupa oglasa. Bitno je da odredite budžet koji ste spremni da potrošite te ključne reči za koje želite da se Google oglasi prikazuju.

Jednostavno rečeno, način na koji strukturišete svoj nalog za Google oglase utiče na sam nivo kontrole nad prikazivanjem oglasa. 

Imajte na umu da će dobro strukturisan nalog:
 • Osigurati da su online pretraživanja koja okidaju Google oglase relevantna za vaše ciljeve oglašavanja
 • Rezultirati boljom ocenom kvaliteta oglasa (quality score), što će rezultirati boljim rezultatima i nižim cenama po kliku. Ocena kvaliteta oglasa je u osnovi merilo koliko vas Google voli.
 • Održavati kvalitetnu organizaciju kampanja unutar Google naloga zbog čega ćete lakše optimizovati Google oglase. Ako je vaš račun u neredu, onda ćete se verovatno i izgubiti u neredu, što će rezultirati i lošijim rezultatima.

6 kritičnih komponenti za organizaciju i postavljanje Google oglasa


Pre postavljanja i pokretanja Google oglasa važno je da razumete kako funkcioniše struktura Google Ads naloga.


1. Google kampanja


Ako vaš nalog nije veliki, obično ćete imati samo nekoliko kampanja koje obuhvataju šire teme. Svaka kampanja će sadržavati grupe oglasa koje sadrže ključne reči vezane za tekstualne oglase koji šalju online korisnike na odredišnu stranicu (landing page).


2. Grupe Google oglasa


Unutar svake kampanje stvorićete relevantne grupe oglasa koje će biti mnogo specifičnije. Ne postoji preporučeni broj grupa oglasa, ali generalno gledajući, bolje je ne preterati jer ćete time samo povećati potreban proračun za vođenje jedne kampanje. 

Grupe oglasa sadrže ključne reči koje će aktivirati prikazivanje tekstualnih oglasa (3 oglasa po grupi) koji će voditi online korisnike na relevantnu odredišnu stranicu.


3. Ključne reči unutar grupe oglasa

Ključne reči se nalaze unutar svake grupe oglasa i veoma su važne za kontrolu nad time kada će se i kako aktivirati oglasi na online pretraživaču.

Kada online korisnici u Google ili u bilo koji drugi pretraživač u okvir za pretraživanje upisuju svoje upite i ti se upiti podudaraju sa ključnom reči vašeg oglasa tada će se i aktivirati vaš oglas.

Svaka ključna reč će imati: 
 • svoj maksimalni  CPC (Cost-Per-Click - potrošnja po kliku), 
 • odgovarajuću vrstu podudaranja (match type) i
 • ocenu kvaliteta.

Od ključne je važnosti sprovesti detaljno istraživanje ključnih reči (npr. pomoću Google Keyword Plannera), razumeti sve vrste podudaranja ključnih reči i svakodnevno pratiti i optimizovati strategiju ključnih reči.
 

4. Negativne ključne reči


Negativne ključne reči su kritične za pozitivne rezultate Google Ads kampanja te za optimizaciju potrošnje jer ćete tako izbeći nekontrolisano trošenje novca na irelevantna pretraživanja.

Pogotovo ako upotrebljavate široka podudaranja kojima ćete vrlo verovatno povući nerelevantne upite pretraživanja koji nimalo ne odgovaraju vašim ključnim rečima i oglasima.


5. Tekst Google oglasa


Ovo je stvarni tekst (copy) koji će se prikazivati na pretraživačkim mrežama. Svaka grupa oglasa bi trebalo da ima 3 oglasa koja upućuju na istu odredišnu stranicu. 

Google oglas se sastoji od tri naslova i dva opisa. Tokom stvaranja oglasa važno je da sledite Google Ads uputstva i s vremena na vreme testirati tekstualne oglase. 

Tokom pisanja oglasa ne zaboravite da pozovete korisnike na akciju kako bi se ispunio krajnji cilj kampanje, odnosno kako bi se ostvarile konverzije.


6. Odredišne stranice na koje vode Google oglasi


Poslednje, ali ne i najmanje važno, imamo odredišne stranice. To je u suštini mesto na koje će online korisnici doći u slučaju da kliknu na oglas (verovatno na web stranicu sa akcijom ili posebnom ponudom).

Preporučujemo da razmišljate strateški i da pazite na to da svaki oglas vodi na što relevantniju stranicu. To znači na stranicu koja sadrži iste ključne reči kao i vaš oglas.


Iako se ponekad čini da upravljanje Google Ads oglasima nije komplikovano, ono često traži mnogo vremena, znanja i istraživanja, a sve u svrhu što boljeg pozicioniranja i postizanja većeg broja konverzija. Stoga bi trebalo da se kreacija i upravljanje Google Ads oglasima prepuste sertifikovanim stručnjacima.

Blog meni
Google Ads - zadnji postovi
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM