Šta je impression share u Google Adsu-?

Impression Share u Google Ads-u (IS) označava udeo pojavljivanja oglasa. Udeo pojavljivanja je procenat pojavljivanja koje Google oglasi ostvare u poređenju sa ukupnim brojem mogućih pojavljivanja koji bi ti isti oglasi mogli ostvariti. Podatak je dostupan na nivou ključne reči, grupe oglasa i kampanje. 

Impression share u Google Adsu je postotak realnog pojavljivanja oglasa od mogućih pojavljivanja

Udio pojavljivanja (impression share) je vitalni merni podatak koji često ostaje neprimećen kada se posmatra celokupni uspjh i izvođenje Google kampanje. Naime, ovaj merni podatak je dobar način za dobijanje uvida u to da li mogu vaši oglasi da dosegnu više korisnika ukoliko odlučite da nešto popravite unutar kampanje. Na primer:
 • povećate licitaciju ili proračun,
 • poboljšate kvalitet oglasa,
 • usmerite oglase na određene regije,
 • itd.

Takođe, udeo pojavljivanja govori o:
 • Snazi ključnih reči: imate li visok udeo pojavljivanja za tačno podudaranje ključnih reči (exact match) i za ključne reči širokog podudaranja (broad keywords), možete biti sigurni da je vaša online pokrivenost jaka. Preporučujemo da svako malo U Google Ads-u pregledavate pretražene ključne reči i dodajete na spisak što više negativnih ključnih reči
 • Prepoznavanju propuštenih prilika zbog proračunskog ograničenja: imate li kampanju sa jakim efektom, a grupu oglasa sa niskim udelom pojavljivanja zbog visine proračuna (lost impression share - budget) tada možete da povećate proračun kako biste ostvarili dodatni opseg konverzija i poboljšali ukupno izvođenje kampanje.

Gde se u Google Ads-ima nalazi udeo pojavljivanja (impression share)

Kada ste u Google Ads nalogu, kliknite na ikonu “Columns” (kolone). U sekciji “Competitive metrics” pronađite merne podatke za udeo pojavljivanja. Odaberite merne podatke koji vas interesuju i za kraj kliknite gumb “Apply” (potvrdi).

Kako pronaći stupce impression share u Google Adsu

Nakon što ste pronašli ove merne podatke, vreme je da objasnimo svaki merni podatak.

Merni podaci za udeo pojavljivanja (impression share)

Google procenjuje udeo pojavljivanja na osnovu:
 • licitacije oglasa tokom dana i
 • internih podataka kao što su kvalitet vaših oglasa i oglasa drugih učesnika na licitaciji.
Udeo pojavljivanja uključuje sve licitacije na kojima se oglas pojavljivao i na kojima je bio dovoljno konkurentan za ulazak na licitaciju. 
 
Google nalog udeo pojavljivanja:
Udeo pojavljivanja= broj pojavljivanja/ukupni broj pojavljivanja koji ispunjavaju uslove

jerni podaci za udele pojavljivanja:
 • Udeo pojavljivanja na pretraživačkoj mreži: ostvareni broj pojavljivanja na pretraživačkoj mreži podeljen sa procenjenim brojem pojavljivanja za koje ste ispunili uslove.
 • Udeo pojavljivanja na prikazivačkoj mreži: isto kao i za pretraživačku mrežu, samo što se odnosi na prikazivačku mrežu.
 • Izgubljeni udeo pojavljivanja na pretraživačkoj mreži (proračun): podaci su dostupni samo na nivou kampanje, a označavaju procenat vremena tokom kojeg se oglasi na pretraživačkoj mreži nisu prikazivali zbog premalog proračuna.
 • Izgubljeni udeo pojavljivanja na prikazivačkoj mreži (proračun): isto kao i za pretraživačku mrežu, samo što se odnosi na prikazivačku mrežu.
 • Izgubljeni udeo pojavljivanja na pretraživačkoj mreži (rang): procenat vremena tokom kojeg se oglasi nisu prikazivali jer visinom ranga nisu bili dovoljno konkurentni na licitaciji
 • Izgubljeni udeo pojavljivanja na prikazivačkoj mreži (rang): isto kao i za pretraživačku mrežu, samo što se odnosi na prikazivačku mrežu.
 • Izgubljeni udeo pojavljivanja za tačno podudaranje na pretraživačkoj mreži: ostvareni broj pojavljivanja podeljen sa procenjenim brojem pojavljivanja za koje ste ispunili uslove za pretraživane pojmove koji su se podudarali sa ključnim rečima sa tačnim podudaranjem (exact match) ili su pretraživanja bila njihove bliske varijacije. 

Načini za poboljšanje udela pojavljivanja oglasa

 • Povećajte proračun: Primate li konstantno obaveštenja o limitiranom proračunu (na primer, dnevnom), proučite udeo pojavljivanja koji je izgubljen zbog proračuna. Tako ćete utvrditi koliko mesta postoji za poboljšanje.
 • Poboljšajte ocenu kvaliteta oglasa: ako se suočavate sa izgubljenim udelom pojavljivanja oglasa zasnovanog na rangu, preporučujemo da pokrenete skriptu sa kojom ćete svakog dana pratiti fluktuacije u oceni kvaliteta oglasa. Ukoliko imate ključne reči sa mnogo klikova, a malo pojavljivanja, proradite na podizanju ocene kvaliteta oglasa tako što ćete da ažurirate tekst oglasa i/ili odredišnu stranicu.
 • Redovno proučavajte uvid u aukcije (auction insights): uvid u aukcije je odličan izvor za dobijanje uvida u konkurentne položaje vaših ključnih reči. Ako uočite pad u udelu pojavljivanja mogući razlog je taj da se pojavila nova i jača konkurencija koja vas nadmašuje.
 • Povećajte licitaciju: povećanje licitacije može da poveća verovatnost da će se vaš oglas prikazati za određenu licitaciju oglasa.
 • Smanjite regionalne ciljeve: ako smanjite regionalne ciljeve, možete da zabeležite porast udela pojavljivanja. Ali imajte na umu da smanjivanje regionalnih ciljeva smanjuje potencijalan broj dostupnih pojavljivanja.

Udeo pojavljivanja može da bude zaista odličan pokazatelj za mogućnosti poboljšanja ključnih reči sa lošim izvođenjem. Bilo da se radi o povećanju budžeta, licitaciji ili poboljšanju kvaliteta oglasa, zaista imate mnogo mogućnosti za poboljšanje samog uspeha kampanje pre nego što odlučite da je pauzirate. 
Blog meni
Google Ads - zadnji postovi
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM