Šta znači CAC?

CAC ili trošak akvizicije kupaca (engl. customer acquisition cost) je ukupan trošak koji je kompaniji potreban da bi stekla novog kupca. CAC je ključna metrika u marketingu i poslovanju jer pomaže kompanijama da odrede isplativost svojih marketinških i prodajnih napora.

CAC se može izračunati deljenjem ukupnih troškova prodaje i marketinga za određeno razdoblje s brojem novih kupaca stečenih tokom tog razdoblja. Na primer, ako kompanija potroši 100.000 eura na prodaju i marketing u jednom mjesecu i stekne 1.000 novih kupaca, CAC bi bio 100 eura po kupcu.

Visok CAC može značiti da kompanija troši previše na stjecanje kupaca, dok nizak CAC može značiti da su marketinški i prodajni napori kompanije efikasni i efektivni.
 
Kompanije treba da prate CAC tokom vremena i kontinuirano procenjuju svoje marketinške i prodajne strategije kako bi optimizovale troškove akvizicije kupaca i maksimizirale profit.
Blog meni
Google Ads - zadnji postovi
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM