Šta je hard bounce?

Hard bounce se odnosi na e-mail poruku koja se vratila pošiljaocu jer je odbijena od strane mail servera primaoca. Ovo se obično dešava kada e-mail adresa nije ispravna ili ne postoji, ili kada je e-mail server primaoca blokirao poruku.

Hard bounce predstavlja trajni neuspjeh, a obično se označava kao neisporučeno. Može doći do njega iz različitih razloga, kao što su na primer:
 
 • pogrešno napisane e-mail adrese
 • neaktivne e-mail adrese
 • puno poštansko sanduče
 • blokade od strane spam filtera

Važno je ukloniti e-mail adrese koje su uzrokovale hard bounce sa vaše liste e-pošte jer mogu negativno uticati na isporuku e-pošte i reputaciju pošiljaoca.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM