Content marketing i SEO: Kao prst i nokat ili kao pas i mačka?

Objavljeno 24.5.2017. 15:29:56
Content marketing i SEO: Kao prst i nokat ili kao pas i mačka?
Ovo nije clickbait. Odmah ćemo odgovoriti na pitanje u naslovu. 

Content marketing i SEO se vole. Jako.

Content ne može bez SEO-a i SEO ne može bez contenta.

Ali zašto se onda uopšte dovodi njihov odnos u pitanje? Iz najočiglednijeg mogućeg razloga - ljudi ne znaju u kojem se odnosu ova dva marketinška aspekta nalaze.

Istina je u suštini sasvim jasna - SEO nema previše smisla bez kvalitetnog contenta.

Naime, kvalitetan content je prvi i najvažniji faktor od kojeg zavisi rangiranje web-stranice na pretraživaču. U drugu ruku, odličan content bez SEO-a korisnici neće pronaći, pa ni ova solucija ne donosi previše sreće marketerima.

Zbog toga, recept za uspeh na digitalnom tržištu je poprilično jasan - produkcija kvalitetnog i edukativnog contenta uz njegovo optimizovanje prema SEO pravilima.

 

CONTENT MARKETING I SEO NISU KONKURENCIJA


Dilema da li su content marketing i SEO konkurencija (ili da su kao pas i mačka) navodi preduzeća da izaberu da li će svoj mesečni budžet za digitalni marketing da potroše na SEO ili će da ga potroše na content marketing.

Iskusni digitalni marketeri koji razumeju kako funkcioniše online svet i prisutnost preduzeća na internetu, shvataju da su i content marketing i SEO ključni činioci njihove marketinške strategije.

Content se kreira kako bi se ispunili generalni marketinški ciljevi. Je li cilj dovođenje što više korisnika na web-stranicu?

Možda je to skupljanje što više upita preko web-obrasca?

Ili je cilj pak identifikacija korisnika prema njihovom customer journeyu?

Nezavisno od pojedinog cilja, ovde uskače SEO. Kvalitetnom optimizacijom contenta povećava se verovatnost da će ga korisnik zaista i pronaći pomoću pretraživača. Zbog toga se može reći da se content marketing i SEO međusobno preklapaju i zavise jedan od drugoga.
 

CONTENT MARKETING I SEO SE PREKLAPAJU


Zašto se content marketing i SEO preklapaju, pitate se?

Oni nisu dve odvojene marketinške tehnike ili taktike.

Upravo suprotno - content marketing i SEO predstavljaju 2 od 3 aspekta jedne celokupne holističke digitalne strategije koja će, ako se pravilno sprovede, zasigurno dovesti do uspeha i ispunjenja postavljenih marketinških ciljeva.

Usput govoreći, u spomenutu holističku digitalnu strategiju treba još uključiti i social media marketing.

Kako bi pristup online marketingu bio efikasan, a rezultati zadovoljavajući, važno je social media marketing i SEO tretirati kao aspekte celokupne holističke digitalne strategije koji su usredsređeni na privlačan i korisnicima zanimljiv content.

Ukratko, content marketing ispunjava potrebe SEO-a, dok kanali društvenih mreža služe za njegovu distribuciju i povećavaju reach i vidljivost sadržaja na internetu.
 

RAZLIKE IZMEĐU SEO-A I CONTENT MARKETINGA


Iako se preklapaju i deo su jedne te iste strategije, postoji određena razlika između SEO-a i content marketinga.

Oni se razlikuju u nekoliko kritičnih područja, ali uprkos tim razlikama, ne mogu se i ne smeu se međusobno odvajati:
 
 • SEO se više oslanja na tehničke aspekte zato pokriva uže područje,
 • content marketing je širi i holistički pristup online strategiji,
 • SEO se fokusira na tehničke potrebe pretraživača, dok se content marketing bavi potrebama korisnika.

Uprkos tome što se međusobno preklapaju, content marketing i SEO imaju zajednički cilj.

Identifikacija i uključivanje ključnih reči koje generišu značajan web-saobraćaj pomaže da se content rangira visoko u rezultatima pretraživača, odnosno da privlači više saobraćaja i da bude efikasniji u ostvarivanju content marketinških ciljeva.

Sa druge strane, kreiranje kvalitetnog contenta poboljšava autoritet web-stranice što dodatno pojačava celokupni SEO.
 

5 LAKIH KORAKA ZA KORIŠTENJE SEO-A U CONTENT MARKETINGU I VICE VERSA


Da ovaj blog ne ostavimo samo na teorijskoj osnovi, u nastavku donosimo i 5 osnovnih koraka sa kojima možete da povežete SEO i content marketing aspekt.
 
 1. istražite ključne reči - prilikom pisanja jednog od oblika contenta (npr. blog, infografik, e-book...) istražite koje ključne reči o toj temi daju najbolji efekat. Npr. iako je možda ispravnije koristiti pojam "marketing sadržaja", korisnici mnogo više pretražuju pojam "content marketing".
 2. cross-linkajte interne stranice - ako pišete npr. blog o srodnim temama, postavite unutar članka linkove na svoje ostale blog postove čija je tematika povezana sa tim člankom. Tako povećavate i web-traffic ostalih stranica i dokazujete svoj autoritet na tom području. Ipak, pripazite na anchor text i nemojte cross-linkati previše stranica. Do 5 cross-linkanih stranica je u redu.    
 3. povežite se sa drugim blogovima i webovima iz vaše industrije - ostvarite saradnju i pojavite se na njihovom webu kao gostujući bloger. Što više linkova vodi prema vašoj web-stranici, to će ona imati veći autoritet kod pretraživača.
 4. FAQ podstranica - kreirajte podstranicu koja sadrži odgovore na često postavljena pitanja iz vašeg područja. Google-ova istraživanja pokazuju da korisnici sve više upita postavljaju u obliku pitanja pa ih zanima kratak i jasan odgovor.
 5. kreirajte samo najrelevantniji i edukativni content - i ono najvažnije - "content is king". Content je apsolutni kralj interneta, zbog toga sadržaj koji kreirate mora da bude fokusiran na edukovanje vaše publike. Neka vam cilj ne bude isključiva prodaja već pružanje edukativnih informacija i benefita koje vaši proizvodi ili usluge pružaju korisnicima. Što je vaš content kvalitetniji i edukativniji, to će ga Googleovi algoritmi rangirati na višim pozicijama. Pišite duboke i detaljne blog članke - web-stranica koja je rangirana na 1. mestu u rezultatima pretraživača prosečno sadrži najmanje 2000 reči. Kvalitet ispred kvantiteta. All the way.

 

ZAKLJUČAK


Prošla su vremena kada je SEO koji se oslanja samo na linkbuilding bio dovoljan. Googleovi algoritmi kao što je Penguin, kažnjavaju plaćeni linkbuilding i prisiljavaju SEO stručnjake da stravaraju relevantan i edukativni content koji će korisnicima koristiti.

Preduzeća danas treba da integrišu SEO sa ostalim marketinškim aspektima kao što je content marketing i social media marketing i da ponude celovitu holističku strategiju digitalnog oglašavanja.

SEO ne postoji bez content marketinga i content marketing ne postoji bez SEO-a.

Odnosno, postoji. Ali nije efikasan jer ga niko ne čita pošto korisnici ne mogu da pronađu sadržaj.

Zbog toga se može zaključiti kako SEO kampanja neće imati zadovoljavajući efekat ako se u nju ne integriše i content marketing. Takođe, content marketing neće da dovede do željenih rezultata ako se ne optimizuje prema SEO pravilima.

Kada govorimo o SEO-u i content marketingu, odabrati jednog ispred drugog predstavlja siguran put u digitalni neuspeh.

Ova dva aspekta se u tolikoj meri preklapaju i zavise jedan od drugoga da je pričati o digitalnom budžetu koji ne obuhvata oba aspekta van pameti.

 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM