SEO i SEM - u čemu je razlika?

Objavljeno 30.11.2023. 14:47:36
SEO i SEM - u čemu je razlika?
Dve skraćenice s kojima se često susrećemo u svetu digitalnog marketinga su SEO i SEM. Iako oba područja imaju za cilj poboljšanje vidljivosti web-stranice i povećanje saobraćaja, razlikuju se u pristupu, ciljevima i rezultatima. U ovom blogu bliže ćemo pogledati razliku između SEO-a i SEM-a.
 

Šta je SEO?

Optimizacija za pretrage (SEO) je proces optimizacije web-stranice kako bi se poboljšala njena vidljivost i rangiranje u rezultatima organskog pretraživanja. Cilj SEO-a je da učini web-stranicu relevantnijom i verodostojnijom za algoritam pratrage kako bi se pojavila na višoj poziciji u SERP-u. 

Glavne komponente SEO-a uključuju:
 • istraživanje ključnih reči
 • optimizaciju na stranici
 • stvaranje sadržaja
 • link building
 • tehnički SEO

Glavne prednosti SEO-a su njegova dugoročna održivost, isplativost i pouzdanost. Budući da SEO ima za cilj poboljšanje organskog rangiranja web-stranice, saobraćaj generisan putem SEO-a je besplatan i ne zahteva kontinuirano ulaganje u oglašavanje. 
Osim toga, s obzirom na to da SEO ima za cilj da učini web-stranicu relevantnijom i verodostojnijom, može uspostaviti poverenje i verodostojnost kod korisnika i pretraga. Međutim, SEO zahteva strpljenje, trud i stručnost kako bi proizveo opipljive rezultate, a mogu proći meseci da se vide značajna poboljšanja u organskom rasporedu i prometu. Ukoliko nemate iskustva u tom području, uvek se možete obratiti agenciji za digitalni marketing

Šta je SEM?

Marketing putem pretraga (SEM) predstavlja proces korišćenja plaćenog oglašavanja za promovisanje web-stranice i povećanje njene vidljivosti u SERP-u. Za razliku od SEO-a, SEM uključuje plaćanje pretragama za prikazivanje oglasa web-stranice u relevantnim rezultatima pretraživanja. 


Neke od najčešćih SEM tehnika su: 
 • PCC oglašavanje
 • Display oglasi
 • Remarketing


Glavne prednosti SEM-a su neposredni rezultati, fleksibilnost i opcije ciljanja. Budući da SEM uključuje plaćeno oglašavanje, može generisati trenutni saobraćaj i potencijalne kupce, a može se povećati ili smanjiti na temelju poslovnih potreba i proračuna. 


Osim toga, SEM nudi različite opcije ciljanja, kao što su geografsko ciljanje, demografsko ciljanje i ciljanje uređaja, kako bi se došlo do najrelevantnije i najprofitabilnije publike. Međutim, SEM može biti skup jer morate da platite za svaki klik na svoje oglase, i zahteva stručnost za optimizaciju izvođenja oglasa i maksimalnog povrata ulaganja.

 

SEO vs SEM-a: šta je bolje za poslovanje?

 
Odluka između SEO-a i SEM-a zavisi od vaših specifičnih poslovnih potreba i ciljeva. Ali, evo ključnih razlika između SEO-a i SEM-a:
Plaćeno vs organsko: Osnovna razlika između SEO-a i SEM-a je u tome što se SEO fokusira na organske rezultate pretraživanja, dok se SEM fokusira na plaćene rezultate pretraživanja. SEO uključuje optimizaciju sadržaja, strukture i dizajna web-stranice kako bi se organski rangirala više na stranicama s rezultatima pretrage (SERP). S druge strane, SEM uključuje korišćenje plaćenog oglašavanja za pojavljivanje na vrhu SERP-ova za određene ključne reči.

Cena: SEO je besplatna strategija, dok SEM zahteva plaćanje oglašavanja. Pomoću SEO-a možete da privučete saobraćaj na svoju web-stranicu bez trošenja novca na oglašavanje, dok uz SEM morate da platite za svaki klik ili pojavljivanje oglasa. Cena SEM-a može da varira u zavisnosti od vaše industrije i konkurencije, ali se može brzo povećati.

Dugoročno vs kratkoročno: SEO je dugoročna strategija koja zahteva dosledan trud i vreme kako bi se videli rezultati. Uključuje stalnu optimizaciju, stvaranje sadržaja i izgradnju poveznica za održavanje i poboljšanje rasporeda u pretraživanju tokom vremena. S druge strane, SEM je kratkoročna strategija koja može generisati brze rezultate. Može da generiše trenutni seobraćaj i prodaju uz plaćeno oglašavanje.

Ciljanje: pomoću SEO-a možete da privučete širok raspon organskog saobraćaja na svoju web-stranicu, dok pomoću SEM-a možete da ciljate određene ključne reči, lokacije i demografske podatke kako biste došli do svojih idealnih kupaca. SEM omogućava preciznije ciljanje od SEO-a jer svoje oglase možete da prilagodite određenoj publici.

Rezultati: SEO i SEM razlikuju se u rezultatima. SEO ima za cilj povećanje organskog saobraćaja na web-stranici tokom vremena, dok SEM cilja usmerenje ciljanog saobraćaja na web-stranicu putem plaćenog oglašavanja. SEO-u je potrebno više vremena da pokaže rezultate, ali može dovesti do dugoročne koristi, poput povećanja svesti o robnoj marki, poverenja i autoriteta. SEM može dati brže rezultate, ali korist je kratkoročna i zavisi od proračuna dodeljenog oglašavanja.

Možemo zaključiti da su SEO i SEM su dve različite strategije koje se mogu koristiti za povećanje vidljivosti i saobraćaja na web-stranici. U principu, izbor između SEO-a i SEM-a zavisi od niza faktora, uključujući vašu industriju, ciljanu publiku, budžet i ciljeve, iako je za najbolje rezultate najčešće preporučljivo da koristite obe strategije. 


U svakom slučaju, važno je pažljivo razmotriti svaku strategiju i sarađivati ​​sa stručnjakom ili agencijom za digitalni marketing kako biste razvili sveobuhvatan plan koji će biti personalizovan u skladu sa jedinstvenim potrebama vašeg poslovanja. 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM