Internet marketing

Šta je Above the fold content?

"Above the fold content" ili sadržaj pre preklopa odnosi se na deo web stranice koji je vidljiv korisniku bez skrolovanja. 
Saznajte više

Šta je SEM?

SEM je skraćeno od "Search Engine Marketing" i primarno označava oblik online marketinga koji se sprovodi pomoću plaćenih oglasa na pretraživačima. Širi je pojam od SEO-a, odnosno same optimizacije za pretraživače, što je neplaćena metoda ...
Saznajte više

Šta je segmentacija?

Segmentacija je podela kupaca, klijenata odnosno primatelja Vaših marketinških poruka u grupe, pri čemu se grupira po nekim sličnostima, a razlike među tim grupama su što veće. Segmentacija se u smislu digitalnog marketinga odnosi na grupiranje prim ...
Saznajte više

Šta je prodajni levak?

Prodajni levak odnosno sales funnel je niz koraka koje prolazi osoba od kad sazna za Vašu kompaniju i proizvod pa dok konačno ne postane Vaš kupac. Kraće, prodajni levak je proces kojim se ostvaruje prodaja. Prodajni levak se deli u faze, a najpozna ...
Saznajte više

Šta je buyer persona?

Buyer persona je fiktivna reprezentacija savršenog kupca kom definišemo pripadajuću demografiju, interesovanja, obrazovanje i posao, ali i koji su mu problemi, ciljevi, o čemu razmišlja i kako donosi odluku. Još se naziva i customer persona i marketi ...
Saznajte više
Blog meni
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM