Osnovne dimenzije i metrike iz GA4

Objavljeno 18.8.2022 9:46:20
Osnovne dimenzije i metrike iz GA4
Kada prvi put krenete sa “čitanjem” izveštaja iz GA4, naići ćete na neku terminologiju koja na prvu može biti poprilično nejasna. U dokumentaciji se često pominju “dimenzije” i “metrike” pa ćemo ovaj put malo detaljnije proći šta su, ali i definisati značenje osnovnih dimenzija i metrika koje su istaknute unutar svih GA4 izveštaja.

  

Šta su dimenzije i metrike?


Kada gledamo GA4 izveštaje, pokušavamo da izvučemo informacije vezane za određene podatke koji nas konkretno zanimaju. Recimo da nas zanimaju neke stvari poput:
 • koliko posetioca smo imali prošli mesec?
 • koliko dnevno aktivnih korisnika imamo?
 • sa kojih kanala smo juče imali najviše poseta?
 • koliki je ukupni prihod ove godine?
 • koji proizvodi su nam najprodavaniji na Black Friday vikend akciji?

Ono što je zajedničko svim ovim pitanjima je to da preklapamo 3 elementa - posetioce/kanale/prihod/proizvode (dimenzija), količinu (metrika) i period (vreme). Generalno, uvek ćemo imati definisano vreme u svojim pitanjima. Ali trenutno ćemo zanemariti taj vremenski faktor jer nas trenutno više zanimaju dimenzije i metrike.

Dimenzije su “tekstualni” elementi koje gledamo - kao što smo videli na primeru gore mogu biti karakteristike posetioca (starost, pol, grad, uređaj itd.), event-i (add_to_cart, purchase itd.), proizvodi i slično, odnosno sve što opisuje ono što nas zanima. Ako Vam je lakše, dimenzije se nalaze sa leve strane i u principu daju odgovor na pitanje - ko, šta ili kako.

1. Dimenzije

Metrike su “brojevi” odnosno kvantitativna mera dimenzija. Oni nam daju odgovor na pitanje - koliko. Za svaku dimenziju postoji puno različitih metrika od kojih svaka daje odgovor na neko sasvim različito pitanje.
  
2. Metrike
  
 
Iz tog razloga nikada nije dobro postaviti pitanje poput “Koji nam je kanal najuspešniji?”. Na osnovi čega, odnosno koje metrike? “Uspešnost” se može meriti na više načina - nekome to može biti količina posetilaca, nekome prihod. Često takve metrike su na korelaciji jedna sa drugom (veća količina posetioca će dovesti do većeg prihoda), ipak to naravno nije uvek slučaj. Nekad će određeni kanali dovesti puno kvalitetnije posetioce koji mogu generisati više prihoda od onih kanala koji šalju puno posetilaca. 
 
 

Najčešće metrike unutar GA4


Ukratko ćemo proći kroz neke od metrika koje se najčešće koriste. To su generalno predefinisane metrike koje možete pronaći u standardnim izveštajima tako da su dostupne na više mesta i bitno ih je razumeti.
 • Users & Sessions
 • Engaged sessions
 • Average engagement time per session
 • Engaged sessions per user
 • Events per session
 • Engagement rate
 • Event count
 • Conversions
 • Total revenue
  

Users & Sessions

Jedan posetilac može da ima minimalno jednu posetu, ali može ih imati i puno više. Radi lakše vizuelizacije uzmite sebe i izlazak u prodavnicu/pekaru. Vi ste jedan posetilac (user) koji kroz određeni vremenski period može napraviti više poseta (sessions) na željenu lokaciju. Razlika je samo u tome što u digitalnom svetu pričamo o web lokacijama.

Dakle ovaj first user report će za određenog posetioca dati informaciju o tome sa kog kanala/izvora je posetilac prvi put posetio našu web stranicu. Ta informacija će ostati nepromenjena iako drugi ili treći put ponovo dođu sa nekog drugog kanala/izvora. Session report tako govori koji kanal/izvor je doveo saobraćaj u tom zadnjem trenutku, a broj sesija će uvek biti veći od broja posetilaca.

Dodatno, u GA4 možete pronaći i različite user metrike poput:
 • Total Users - ukupan broj jedinstvenih posetioca
 • New Users - ukupan broj novih posetioca (koji nisu bili na našem webu)
 • Returning Users - ukupan broj starih posetioca (oni koji su već bili na webu)
 • Active Users - ukupan broj aktivnih posetioca (koji su imali aktivnu posetu - Engaged session) 

  
Engaged sessions

Engaged sessions metrika pokazuje aktivne posete, odnosno posete koje su bile duže od definisanog vremena (standardno je to 10 sekundi, ali možete prilagoditi prema svojim potrebama), koje su imale konverziju ili je pregledano 2 ili više stranica. Ovde se dakle govori o “angažovanim” posetama, odnosno o posetama gde je posetilac pokazao određeno interesovanje za sadržaj weba.
  

Average engagement time per session

Average engagement time per session pokazuje koliko je posetilac bio aktivan za vreme trajanja sesije. Format izgleda nešto poput 2m 27s (vremenska aktivnost).
  

Engaged sessions per user

Engaged sessions per user je broj aktivnih sesija po user-u. Zapravo je to odnos Engaged sessions / User. Kao i svi odnosi, prikazan je kao postotak (%).
  

Events per session

Events per session je broj event-a po sesiji. Event-i su sve interakcije koje su definisane automatski (Enhanced Measurement), putem Google Tag Manager-a (Praćenje web interakcija putem GTM-a) ili direktno u kodu putem GTAG-a.

  
Engagement rate

Engagement rate je broj aktivnih sesija od ukupnog broja sesija. Zapravo, to je odnos Engaged sessions / Sessions. Kao i svi odnosi, prikazan je kao postotak (%). 
  

Event count

Kao što smo pomenuli kod Events per session, eventi mogu biti zaista razne interakcije, od pregleda određene stranice, dodavanja proizvoda u korpu ili preuzimanje PDF dokumenta. U zavisnosti od Vašeg setup-a, imaćete nekoliko ili jako puno event-a. Standardno se prikazuje metrika za All events, odnosno sve evente koji se šalju prema GA4. Ukoliko želite, možete i filtrirati samo tačno određene event-e koji Vas zanimaju.
  

Conversions

Konverzije su sve interakcije posetioca za koje se smatra da su vredne ili važne za Vaše poslovanje. Konverzije su najbitnije akcije koje posetioci prave na Vašem web-u. Svakako, podesite makro i mikro konverzije koje želite da pratite.

Više informacija o konverzijama i kako ih podesiti pročitajte na Arbona blogu.

Inače, većina metrika ima objašnjenje unutar samog interfejsa. Potrebno je proći mišem preko naziva metrike i dobićete informaciju sa značenjem.

3. Objašnjenje metrika
  
   

Najčešće dimenzije unutar GA4

 
Značenje dimenzija je generalno poprilično jasno jer opisuju ono što nas zanima (npr. Country, City ili Page title report) pa ćemo fokus staviti na nekoliko Acquisition reporta koji mogu biti nejasni, pogotovo ukoliko se prvi put susrećete sa njima.
 
 • Source - govori nam šta je izvor saobraćaja, odnosno odakle je posetilac stigao na naš web. To mogu biti google, facebook.com ili recimo (direct). Ovaj direct označava da nije neka određena web stranica poslala saobraćaj, već je posetilac došao direktno (recimo putem bookmarka).
 • Medium - ovo je medij koji nam je doveo saobraćaj (npr. organic, cpc, referral…). Ovo je zapravo grupisanje source dimenzije jer možete imati više web-ova (npr. arbona.rs i arbona-agency.com) koji će biti struktuisani pod referral.
 • Default channel grouping - grupisanje kanala na osnovu kombinacije source/medium. Način na koji je to definisano na GA4 je napisano na ovom linku dokumentacije. Taj link iz dokumentacije je poprilično bitan ukoliko koristite svoje UTM tagove za generisanje linkova za kampanje jer morate znati kako će GA4 grupisati Vaše linkove i kako ih treba struktuisati.

Dodatno, u GA4 imamo razdvajanje ovih Acquisition izveštaja na First user [dimension] Session [dimension]. Razlika je u tome što u odnosu na Universal Analytics (GA3) koji je imao isključivo session izveštaje, sada imamo i dodatan user izveštaj vezan za akviziciju posetioca. Tu treba da razumemo razliku između posetioca (user) i poseta (session) koja je gore napisana.

Ukoliko Vas zanima više informacija o tome kako su definisane sve dimenzije i metrike, kompletnu specifikaciju možete pronaći na ovom linku: 
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM