Česta pitanja

Šta je hard bounce?

Hard bounce se odnosi na e-mail poruku koja se vratila pošiljaocu jer je odbijena od strane mail servera primaoca. Ovo se obično dešava kada e-mail adresa nije ispravna ili ne postoji, ili kada je e-mail server primaoca blokirao poruku.
Saznajte više

Šta znači canonical URL?

Canonical URL je preferirana URL adresa za određenu web stranicu, koja se bira kao glavna ili primarna adresa koju pretraživači treba da indeksiraju i rangiraju.
Saznajte više

Šta znači CPM?

CPM ili cost per mile je merna jedinica koja se koristi u digitalnom oglašavanju za merenje cene prikaza oglasa hiljadu puta. CPM se najčešće koristi u display oglašavanju.
Saznajte više

Šta znači CAC?

CAC ili trošak sticanja kupca je ukupni trošak koji je potrebno tvrtki da bi stekla novog kupca. CAC je ključna mjera u marketingu i poslovanju jer pomaže tvrtkama da odrede troškovnu učinkovitost svojih marketinških i prodajnih napora.
Saznajte više

Šta znači CPA?

CPA ili cena po akviziciji (engl. cost per acquisition) je metrika koja se koristi u digitalnom oglašavanju za merenje ukupnog troška sticanja kupca ili potencijalnog klijenta. Takođe je poznata kao cena po akciji ili cena po konverziji.
Saznajte više
Blog meni
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM