Vaša kontakt osoba

Zorana
info@arbona.rs
+381 66 802 0558

Google Ads

Kako da postavite oglas na Google?

U zavisnosti od načina na koji strukturišete svoj nalog za Google oglase, takvu ćete imati kontrolu nad time kada i kako će se Google oglasi prikazivati. Prvo je potrebno otvoriti Google Ads nalog. Nakon toga kreirate kampanju koja se sastoji od više ...
Saznajte više

Koliko ključnih reči treba da imate u Google Ads grupama?

Kada je reč o Google Ads kampanjama, tipičan odgovor za broj ključnih reči unutar jedne grupe oglasa je 20-25 ključnih reči i nikako ne više od 30 ključnih reči. Treba da imate na umu da je ova informacija samo savet i nije urezana u kamen. Na kraju ...
Saznajte više

Šta je impression share u Google Adsu-?

Impression Share u Google Ads-u (IS) označava udeo pojavljivanja oglasa. Udeo pojavljivanja je procenat pojavljivanja koje Google oglasi ostvare u poređenju sa ukupnim brojem mogućih pojavljivanja koji bi ti isti oglasi mogli ostvariti. Podatak je do ...
Saznajte više

Top 8 prednosti oglašavanja na YouTube kanalu

Oglašavanje na YouTube kanalu putem Google Ads-a otvara brojne mogućnosti. YouTube promotivni video zapisi se ne usredsređuju na samu prodaju (kao što je to slučaj kod Search oglasa), već im je cilj privući korisnike, zabaviti ih i na inovativan nači ...
Saznajte više

Šta je CTR ili Click Through Rate?

CTR ili Click Through Rate je važna metrika u digitalnom marketingu. CTR je procenat koji pokazuje koliko je puta oglas zadobio klik u odnosu na ukupan broj prikaza. CTR Matematički možemo prikazati kao Klikovi/Prikazi * 100. Digitalni marketing je ...
Saznajte više
Blog meni
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM
 • FB
 • Facebook Certified Planning Professional Badge