Google Ads vs. Meta Ads - koji tip oglašavanja odabrati?

Objavljeno 18.1.2024. 15:43:55
Google Ads vs. Meta Ads - koji tip oglašavanja odabrati?
Kad je reč o digitalnom oglašavanju, dve platforme dominiraju tržištem: Google Ads i Meta Ads. Svaka od njih ima svoje posebne karakteriste, a odabir odgovarajuće platforme može imati značajan uticaj na uspeh digitalne marketinške kampanje. 

Za početak moramo razjasniti da, s obzirom na to da na obe platforme možemo da ostvarimo izvrsne rezultate, često se preporučuje korišćenje njihove kombinacije. Ali, za neke brendove će jedna od ovih platformi imati veći potencijal od druge, što je posebno važno da znamo u slučaju skromnijih budžeta za oglašavanje. 
 

Poređenje Google Adsa i Meta Adsa

 
U nastavku donosimo poređenje ključnih karakteristika ovih platformi: plasmana oglasa, ciljeva kampanje, targetiranja, formata oglasa, cena i budžeta, kao i analitike. 

 

1. Plasman oglasa

 

Google Ads omogućava nekoliko oblika plasmana oglasa. Prvi oblik su search oglasi, koji se pojavljuju u rezultatima pretraživanja korisnika, što omogućava dosezanje relevantnih korisnika koji aktivno pretražuju informacije. Drugi oblik su display oglasi, koji se prikazuju na partnerskim stranicama i Google Display Networku, koji uključuje milione web stranica koDodaj kategorijuje koriste Google AdSense. Takođe, tu je i prikazivanje video oglasa na YouTube-u. 

Meta Ads za plasman oglasa koristi primarno Facebook i Instagram, a postoji i mogućnost prikazivanja unutar mreže milione partnerskih mobilnih aplikacija koje postoje u sklopu Meta Audience Networka. 
 

prikaz search oglasa

 

prikaz display oglasa

2. Ciljevi kampanje

 

U podešavanjima Google Adsa postoji mogućnost odabira cilja kampanje, ali ovaj korak je opcionalan. Drugi korak podrazumeva odabir tipa kampanje (Search, Display, Performance Max, Discovery…). Uopšteno govoreći, Google Ads je izuzetno učinkovit za kampanje usmerene na akciju, poput povećanja prodaje ili generisanja potencijalnih klijenata. Zahvaljujući sposobnosti ciljanja prema namerama pretraživanja, idealan je za brendove koji žele da privuku korisnike koji su već u fazi donošenja odluke o kupovini. Isto tako, može biti koristan za povećanje vidljivosti brenda, ali njegova stvarna snaga leži u ciljanju korisnika koji su spremni za kupovinu.

odabir tipa kampanje u Google Adsu 


Meta Ads uslovljava odabir cilja kampanje (Awareness, Traffic, Engagement, App promotion…), koji je ujedno i tip kampanje. Generalno, Meta je izvrsno rešenje za kampanje usmerene na izgradnju svesti o brendu i angažman. Zahvaljujući sofisticiranom ciljanju na temelju interesa i demografskih podataka, Meta Ads može dopreti do šireg spektra publike i stvoriti dugoročne odnose s potrošačima. Platforma je takođe efikasna za promociju događanja i posebnih akcija, gde je fokus na interakciji i deljenju sadržaja. Naravno, postoje i velike razlike unutar platforme - npr, ako su cilj kampanje konverzije, Facebook će svakako biti bolja opcija. Ako, međutim, za cilj imate povećanje brand awarenessa, Instagram bi mogao biti bolji odabir. 


odabir tipa kampanje u Google Adsu 

3. Ciljne grupe

 
Google Ads se ističe po ciljanju korisnika na temelju njihovih pretraživačkih upita. To znači da je moguće precizno ciljati korisnike koji aktivno traže kategorije proizvoda ili usluga iz ponude oglašivača. Ova platforma, takođe, omogućava ciljanje na temelju geografske lokacije, uređaja i jezika, što pomaže prilagođavanje kampanje specifičnoj publici. S obzirom na veliku količinu podataka koju Google poseduje o svojim korisnicima, oglašivači mogu koristiti i remarketing kako bi ponovno ciljali one koji su već pokazali interesovanje za njihove proizvode ili usluge.

Meta Ads karakteriše mogućnost dubokog i detaljnog ciljanja. Oglašivači mogu koristiti širok spektar demografskih informacija poput godina, pola, obrazovanja i bračnog statusa kako bi definisali svoju ciljanu publiku. Pored toga, platforma omogućava ciljanje korisnika na temelju njihovih interesovanja, hobija i ponašanja na društvenim mrežama. To znači da oglašivači mogu stvoriti vrlo precizne profile svoje ciljane publike. Uz to, tu je i vrlo korisna opcija lookalike publike, koja podrazumeva formiranje nove publike slične postojećim korisnicima, s ciljem povećanja dosega kampanje.
 

4. Formati oglasa

 
Google Ads nudi raznolike formate, uključujući tekstualne oglase, slikovne oglase, video oglase i oglase za mobilne aplikacije. Ovi formati su prilagođeni različitim fazama procesa kupovine. Meta oglasi sadrže naslov, opis, glavni tekst, call to action i jednu ili više slika ili video.

Meta Ads ističe se svojim kreativnim i vizualno privlačnim formatima, kao što su stories, carousel, video oglasi i interaktivni oglasi. Ovi formati su posebno efikasni za stvaranje angažmana i emocionalne veze s publikom. Google Ads sve češće podrazumeva responsive oglase, koji kombinuju vaše inpute (do 15 naslova, 4 opisa i vizuale) u hiljade različitih kombinacija, odabranih za svakog pojedinog korisnika prema proceni algoritma. 


primer carousel oglasa na Facebooku
 

5. Cena i budžeti za oglašavanje

 
Cene na Google Ads-u mogu biti više zbog velike konkurencije, posebno za popularne ključne reči. Budžeti se mogu prilagoditi, ali efikasnost kampanje uglavnom zavisi od visine ulaganja.  Meta Ads obično nudi niže troškove po kliku (CPC) i veću fleksibilnost u budžetiranju, što ga generalno čini pristupačnijim za male i srednje poduzetnike. Kampanje se mogu optimizovati čak i s manjim budžetima.

Što se tiče podešavanja budžeta unutar platformi, Meta omogućava postavljanje dnevnih i lifetime budžeta, dok Google ima samo opciju dnevnih budžeta postavljenih za vreme trajanja kampanje. Važno je znati da dnevni budžet ne podrazumeva maksimalnu, već prosečnu dnevnu potrošnju. To znači da dnevna potrošnja na Meta oglasima može biti do 25% veća od dnevnog budžeta, iako će unutar 7 dana kampanje ukupna potrošnja biti 7 dnevnih budžeta. S druge strane, dnevna potrošnja na Google-u može biti i do 100% veća od dnevnog budžeta, ali unutar 30 dana neće prelaziti 30.4 dnevnih budžeta.
 

6. Analiza rezultata

 
Google Ads nudi napredne analitičke alate koji omogućavaju detaljno praćenje konverzija, klikova, impresija i drugih ključnih metrika. Ovo pomaže oglašivačima da precizno mere uspeh kampanje i optimizuju strategije. Uz nju se svakako preporučuje i praćenje rezultata u Google Analytics-u, koji je prilično kompleksan za korišćenje, ali istovremeno pruža značajno više detalja o uspešnosti kampanje i ponašanja korisnika. 


pregled osnovne analitike na Google Adsu

Meta Ads, takođe, pruža dobre analitičke mogućnosti, s naglaskom na merenje angažmana korisnika, dosega i interakcija. Analitika na Meti je intuitivna i pruža uvid u to kako publika reaguje na oglase. 

pregled analitike na Meti

U svakom slučaju, eksperimentisanje s obe platforme može da vam pruži bolji uvid u to koja od njih najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama. Ne postoji jedno univerzalno rešenje u digitalnom oglašavanju, ali razumevanjem ključnih razlika između Google Ads i Meta Ads, možete doneti bolju odluku koja će pomoći u rastu vašeg poslovanja.

Ali, važno je znati da eksperimentiranje podrazumeva i neefikasnu potrošnju budžeta, zbog čega je digitalno oglašavanje u velikoj većini slučajeva najsigurnije i najisplativije poveriti stručnjacima. Slobodno nam se obratite za konsultacije i procenu optimalne strategije oglašavanja za vaš brend!
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM