Šta je ROI i kako meriti ROI od digitalnog marketinga?

ROI (eng. return on investment) ili povrat ulaganja je metrika koja pokazuje koliko se profita ostvari u odnosu na troškove. Ova metrika pokazuje učinkovitost investicije, a računa se:
 
ROI = [(Profit - Investicija) / (Investicija)] x 100%

U kontekstu digitalnog marketinga, ROI se posmatra kao odnos ostvarenog profita iz marketinške kampanje i troškova marketinške kampanje. 

ROI U DIGITALNOM MARKETINGU

Microsoftovo istraživanje je pokazalo da digitalni marketing pokazuje bolje ROI rezultate od tradicionalnog oglašavanja (TV, pring, radio...).

Prema tome, digitalni marketing nije "da-ili-ne" strategija, već bi se preduzeća koja koriste tradicionalno oglašavanje trebala fokusirati na prebacivanje barem dela budžeta u digitalni marketing.

Kako bi se potkrepile ove tvrdnje, Googleovo istraživanje je pokazalo da je kombinacija digitalnog i tradicionalnog marketinga rezultirala s 11% porasta prodaje za preduzeća.


Primer izračuna ROI-a u digitalnom marketingu za uslugu vodoinstalatera:


Trošak usluge vodoinstalatera (materijal, vreme, ruke...) = 1000 RSD
 
 • Cena usluge vodoinstalatera (popravak vodokotlića) = 2000 RSD 
 • Broj dogovorenih i naplaćenih popravaka vodokotlića preko kampanje digitalnog marketinga = 10
 • Zarađeni iznos od usluge popravka vodokotlića = 20 000 RSD
 • Troškovi kampanje digitalnog marketinga = 2500 RSD
ROI = [(20 000 - (10 000 + 2500)] / (10 000 + 2500) = 0,6 (x 100%) = 60%

 

9 METRIKA DIGITALNOG MARKETINGA ZA PRAĆENJE ROI-a

Ključ svake kampanje digitalnog marketinga je praćenje ispravnih metrika (KPI-eva) kako bi se mogao odrediti precizan i jasan ROI.

Zato u nastavku donosimo 9 metrika digitalnog marketinga koje treba DA pratite kako bi povećali svoj ROI.
 
 1. Unique Website Visitors
 2. Website content sA najboljim učinkom
 3. Landing pages As najboljim učinkom
 4. Bounce rate
 5. Porast broj fanova na društvenim mrežama
 6. Ostvareni broj leadova iz kampanje digitalnog marketinga
 7. Trošak po ostvarenom leadu iz kampanje digitalnog marketinga
 8. Učinak postova na društvenim mrežama
 9. Greške na sajtu
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM